Thursday, July 30, 2009

नारळाची चटणी - Coconut Chutney

Coconut Chutney in English

वेळ: ५ मिनीटे
साधारण १ कप
south Indian coconut chutney, chutney for Idli, Coconut chutney recipeसाहित्य:
१ कप ताजा खवलेला नारळ
१/४ कप चण्याचं डाळं
चवीपुरते मिठ
१/४ टिस्पून साखर
१ हिरवी मिरची
फोडणीसाठी
१/२ टिस्पून तेल
१/८ टिस्पून मोहोरी
१/२ टिस्पून उडीद डाळ
१/८ टिस्पून हिंग
५ ते ७ कढीपत्ता पाने
१ सुकी लाल मिरची
१/८ आले पेस्ट

कृती:
१) नारळ, डाळं, हिरवी मिरची, मिठ आणि साखर मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्या. त्यात गरजेपुरते पाणी घालून एकजीव वाटून घ्या. हे मिश्रण एका लहान वाडग्यात काढावे.
२) कढले गरम करून त्यात तेल घालावे. तेल तापले कि त्यात मोहोरी आणि उडीद डाळ घाला. उडीद डाळ लालसर झाली कि हिंग, कढीपत्ता, लाल मिरची, आणि आलेपेस्ट घालून फोडणी करून घ्या. हे मिश्रण नारळाच्या मिश्रणावर घाला. मिक्स करून हि चटणी इडली, मेदू वडा, मसाला डोसा, उत्तपा, आप्पे आणि इतर दाक्षिणात्य पदार्थांबरोबर सर्व्ह करा.

टीप:
१) वरील चटणीची रेसिपी उडीपी हॉटेलमध्ये मिळते तशा पद्धतीची आहे. आपल्या आवडीनुसार यामध्ये चिंच, लिंबू, दही, जिरे असे आवडीप्रमाणे घालावे.
२) चटणी प्रकार २

Labels:
coconut chutney, South Indian Chutney

Coconut Chutney

Coconut Chutney in Marathi

Time: 5 minutes
Yield: approx 1 cup

south Indian coconut chutney, chutney for Idli, Coconut chutney recipeIngredients:
1 cup fresh coconut (shredded)
1/4 cup Chana dalia (Which we use in poha chiwda)
Salt to taste
1/4 tsp sugar
1 green chili
For tempering
1/2 tsp oil
1/8 tsp mustard seeds
1/2 tsp Urad Dal
1/8 tsp hing
5 to 7 curry leaves
1 dry Red chili
1/8 tsp ginger paste

Method:
1) Grind coconut, chana dalia, green chili, salt and sugar in a grinder to fine paste. Add little water if required. Pour this mixture into a bowl.
2) Take a small kadai, heat oil and prepare tempering by adding mustard seeds and Urad Dal. wait till urad dal becomes light brown, then continue by adding hing, curry leaves, red chili, and ginger paste. Pour it over coconut mixture. Mix nicely and serve with Idli, Medu vada, Masala Dosa, Utthappa, Appe and other south Indian recipes.

Note:
1) This chutney recipe is basic type usually found in Mumbai udipi hotels. You can create different combination using ingredients like yogurt, cumin, tamarind etc.
2) Another delicious Chutney recipe which goes well with Maharashtrian meal.

Wednesday, July 29, 2009

Moong Dal Halwa Photos

Roasted Dal

Ground Moong Dal

Roast Ground Moong Dal into Ghee

Moong Dal HalwaBack to Moong Halwa Recipe in English and Marathi

Tuesday, July 28, 2009

उडीपी सांबार - Udipi Sambar

Udipi Sambar in English

वेळ: ४० ते ४५ मिनीटे
वाढणी: साधारण ४ जणांसाठी
Sambar or Sambhar is a typical South Indian stew usually served with rice, idli, dosa, Medu Vada. It is made of Toovar Dal (Pigeon peas), various vegetables, Tamarind pulp and Sambhar Powder. Sambhar Powder is what makes sambhar so flavourful. Many of Indian Spices and roasted Dals are used to make this uniquely aromatic sambhar spice blend. Sambar spice blend can be made from scratch or it can be bought from Indian grocery stores.

udipi sambar, udpi sambar, sambhar recipe, south indian sambar recipe, idli sambarसाहित्य:
१/२ कप तुरडाळ
१/४ कप चिंच (१ कप चिंचेचा कोळ)
४ ते ६ छोटे कांदे
दुधी भोपळ्याच्या मध्यम फोडी, ५ ते ६ (साल काढून टाकावे)
वांग्याच्या मध्यम फोडी, ५ ते ६
२ शेवग्याच्या शेंगा (३ इंच तुकडे)
२ मध्यम टोमॅटो, मोठ्या फोडी
१ टीस्पून गूळ
सांबार मसाला
फोडणीसाठी
२ टिस्पून तेल, १ टिस्पून उडीद डाळ, १/४ टिस्पून मोहोरी, १/८ टिस्पून हिंग, १/४ टिस्पून हळद
१० पाने कढीपत्ता
१ हिरवी मिरचीकृती:
१) सगळ्यात आधी सांबार मसाला बनवून घ्यावा. तुरीची डाळ मऊसर शिजवून व घोटून घ्यावी.
२) फोडणीसाठी तेल गरम करावे. त्यात मोहोरी, उडीद डाळ, हिंग, हळद, कढीपत्ता आणि मिरची घालून फोडणी करावी. फोडणीत कांदा आणि शेवग्याच्या शेंगा घालून १ मिनीट परतावे. त्यात १ कप पाणी घालून मध्यम आचेवर झाकण ठेवून वाफ काढावी.
३) अर्धवट शिजल्यावर त्यात वांगे, दुधी भोपळा घालावा. चिंचेचा कोळ आणि १ टिस्पून मिठ घालावे आणि मध्यम आचेवर साधारण १५ मिनीटे वाफ काढावी. वाटल्यास १ कप पाणी घालावे.
४) सर्व भाज्या शिजल्यावर घोटलेली डाळ घालावी. चव पाहून मिठ घालावे. गरजेनुसार पाणी घालावे. तयार केलेल्या मसाल्यापैकी २ टिस्पून मसाला, गूळ आणि टोमॅटोच्या फोडी घालून मध्यम आचेवर पातेल्यावर झाकण ठेवून वाफ काढावी व २ ते ३ मिनीटे उकळी येऊ द्यावी. थोडा रंग येण्यासाठी १/२ चमचा लाल तिखट घालावे
५) तयार सांबाराची चव पाहावी आणि गरजेनुसार मसाला मिठ घालून उकळी काढावी.
गरमा गरम सांबार इडली, डोसा, उत्तप्पा, मेदू वडा यासारख्या दाक्षिणात्य पदार्थांबरोबर छान लागतो.

टीप:
१) सांबार मसाल्यातील साहित्य काळपट होईस्तोवर भाजू नये सांबाराचा रंगा बदलतो.
२) दुधी भोपळ्याच्या साली काढून टाकाव्यात नाहीतर साल कचवट राहते.
३) आवडीप्रमाणे बटाटा, लाल भोपळा यांसारख्या भाज्याही सांबारात वापरू शकतो.
४) जर छोटे कांदे नसतील तर साधे वापरातले कांदे मोठ्या फोडी करून वापरू शकतो.
५) माझ्याकडे धणे नव्हते म्हणून चमचाभर धणेपूड वापरली आणि सांबारात घातली.
Labels:
Sambar, Udipi Sambhar, South Indian Sambar recipe

Udipi Sambar

Udipi Sambhar in marathi

Time: approx 45 minutes
serves: 4 persons

udipi sambar, udpi sambar, sambhar recipe, south indian sambar recipe, idli sambarIngredients:
1/2 Toor Dal
1/4 cup Tamarind (Soak in water and make 1 cup juice)
4 to 6 Shallots or pearl onions (peeled)
4 to 6 medium cubes of Bottle gourd
5 to 6 medium cubes of Eggplant
2 Drumsticks, cut into 3 inch sticks
2 medium tomatoes, big cubes
1 tsp Jaggery
Sambar Masala
For tempering
2 tsp Oil, 1 tsp Urad Dal, 1/4 tsp Mustard seeds, 1/8 tsp Hing (Asafoetida), 1/4 tsp Turmeric powder, 10 curry leaves, 1 green chiliesMethod:
1) First make Sambar Masala. Pressure cook Toor dal until tender. whisk nicely.
2) Heat oil for tempering. Add mustard seeds, urad dal, asafoetida, curry leaves and green chili. Add onion and drumsticks, saute for 1 minute. Add 1 cup water, cover and cook over medium heat until half done.
3) Once drumsticks and onions are half cooked, add eggplant and bottle gourd. Add tamarind juice and 1 tsp salt. Cover and simmer over medium heat for 15 minutes. Add some water if needed.
4) After all vegetables get cooked add cooked toor dal and little water. Taste and add salt if needed. Add ground Sambar masala, jaggery, and tomatoes. Cover and cook for 2 to 3 minutes over medium heat. Add 1/2 tsp red chili powder for little color.
5) Taste samhar, and add any ingredient if needed.
Serve hot with Idli, Dosa, Uttappa, Medu Vada and other south Indian recipes.

Note:
1) Do not roast Masala ingredients for too long it can change color of sambar.
2) Peel bottle gourd before adding, the peels take longer to get cooked.
3) Add Potatoes, red pumpkin in sambar according to your taste.
4) If you don't have shallots, just dice normal onion into big chunks and use it.

सांबार मसाला - Sambar Masala

सांबार मसाला

वेळ: १५ मिनीटे
साधारण १/४ ते १/२ कप मसाला

साहित्य:
१/२ टिस्पून मेथी दाणे
१ टिस्पून उडीद डाळ
१ टिस्पून चणाडाळ
६ ते ७ सुक्या मिरच्या
२ टिस्पून धणे
१/२ कप ताजा खोवलेला नारळ
१५-२० पाने कढीपत्ता पाने

कृती:
१) मेथी दाणे, उडीद डाळ, चणा डाळ, धणे (टीप) मंद आचेवर गुलाबीसर भाजावी. किंचीत रंग बदलला कि सुक्या मिरच्या, कढीपत्ता आणि नारळ घालून २ मिनीटे परतावे. गार झाले कि मिक्सरमध्ये वाटून घ्यावे.

टीप:
१) धणेपूड वापरली तरीही चालेल, फक्त किंची परतून घ्यावी

सांबार पाककृती

Udipi Sambar Masala

Ingredients
Sambar Masala
1/2 tsp Fenugreek seeds
1 tsp Urad Dal
6 to 7 Dried Red chilies
2 tsp Coriander seeds(I used coriander powder, added later to sambar with sambar masala)
1/2 cup fresh grated coconut
15 to 20 Curry leaves

Method:
Roast Fenugreek seeds, Urad dal, Chana Dal, Coriander seeds over medium low heat until color changes to light brown. Immediately add dried red chilies, curry leaves, and coconut. Stir for 2 minutes and let it cool down. Grind to fine paste.

Back to Sambar Recipe

Thursday, July 23, 2009

नागपंचमी स्पेशल दिंडं - puranache Dind

Dind in English

साधारण ८ दिंडं
वेळ: अंदाजे १ ते दिड तास

पुरणाचे दिंडं, puranache dind, nagpanchami recipeसाहित्य:
३/४ कप चणाडाळ
३/४ कप गूळ
३/४ कप कणिक
२ टेस्पून तेल
चिमूटभर मिठ
१/४ टिस्पून वेलचीपूड किंवा जायफळ पूड

कृती:
१) प्रथम पुरणपोळीसाठी जसे बनवतो तसे पुरण बनवून घ्यावे. त्यासाठी चणाडाळ धुवून मऊसर शिजवून घ्यावी (साधारण चणाडाळीच्या अडीच ते तीनपट पाणी घालावे). डाळ शिजली कि चाळणीत घालून पाणी निथळू द्यावे.
२) डाळीतील पाणी निघून गेल्यावर हि डाळ पातेल्यात घ्यावी. त्यात किसलेला गूळ घालावा. मध्यम आचेवर हे मिश्रण आटवावे. आटवताना ढवळत राहावे. जर ढवळायचे थांबवले तर मिश्रण पातेल्याला लागून करपू शकते. या पुरणात वेलचीपूड घालावी. हि डाळ आपण पुरणयंत्रातून बारीक करणार नाही आहोत. म्हणून पळीने चांगली घोटून घ्यावी.
३) मिश्रण घट्टसर झाले कि पातेले गॅसवरून उतरवावे. पुर्ण गार होवू द्यावे.
४) कणकेत मिठ घालावे. त्यावर २ टेस्पून कडकडीत तेलाचे मोहन घालावे. पाणी घालून घट्टसर मळून घ्यावी. थोडावेळ झाकून मुरू द्यावी.
५) कणकेचे ८ ते १० गोळे करावे. जर मोदकपात्र असेल तर त्यामध्ये २ लिटर पाणी गरम करत ठेवावे. नाहीतर मोठ्या पातेल्यात पाणी गरम करावे. त्यावर बसणारी चाळणी ठेवून त्यावर सुती कपडा घालावा. कणकेच्या गोळ्याची पातळ पुरी लाटावी, मधोमध १ चमचा पुरण ठेवावे व समोरासमोरील बाजू पुरणावर ठेवून चौकोनी आकारात बंद करावे. मोदकाप्रमाणे १५ ते २० मिनीटे शिजवून घ्यावे.
गरमागरम दिंडं तूप घालून नागपंचमीच्या दिवशी नैवेद्य दाखवावा.

टीप:
१) काही लोकांना उकडलेली दिंडं आवडत नाहीत. अशावेळी चवीखातर पुरण शिजवताना त्यात थोडा ताजा नारळ, काजू, भाजलेली खसखस घालावी आणी करंजी किंवा वरीलप्रमाणे आकार देऊन तुपात किंवा तेलात तळून काढावेत.

Nagpanchami Special Dind

Dind in Marathi

पुरणाचे दिंडं, puranache dind, nagpanchami recipeIngredients:
3/4 cup Split Chana Dal
3/4 cup Jaggery
3/4 cup Wheat Flour
2 tbsp Oil
Pinch of Salt
1/4 tsp Cardamom Powder or Nutmeg powder

Method:
1) Pressure cook Chana Dal as we cook for Pooranpoli. Cook until tender, by adding water 3 times more than quantity of chana dal. Once Dal is cooked, put in the colander or big strainer to remove the water.
2) After water drained out, put this dal into a pan, add jaggery and cook this mixture until it becomes very thick. Stir continuously while cooking. It can burn at the bottom if stop stirring. Add Cardamom powder. We are not going to smooth it into Pooran maker, so just stir vigorously to mash it up nicely.
3) Once mixture is thick turn off the heat and let it cool down.
4) Add pinch of salt in wheat flour. Add 2 tbsp very hot oil (wheat flour surface should become fussy after adding hot oil). Then add water and make little hard dough. Cover and sit for 10 minutes.
5) Divide the dough into 8 to 10 equal balls. Roll into thin round shape Poori. Put 1 tbsp Pooran in the center. Fold two opposite sides of puri over pooran and again fold another two opposite sides as shown in the picture. Cover with damp cloth to avoid drying.
6) If you have modak steamer, steam Dind the same way you steam modak. If you don't have steamer, Heat 2 to 3 liter water into a big and deep pan. Place a colander. Line it with a clean cotton cloth. Once water starts boiling, place the Dind in it. Cover and steam for 15 minutes. Do not put one on the other and steam them into two batches.
Serve hot, and pour some desi ghee over the top.

Note:
Many people don't like the this recipe as it is steamed. Make it more palatable, add some fresh coconut, cashew-nuts while cooking dal and jaggery mixture and deep fry in ghee or oil (any other day except Nagpanchami)

Tuesday, July 21, 2009

थालिपिठाची भाजणी - Thalipithachi Bhajani

Thalipith Bhajani in English

साधारण दिड किलो भाजणी

साहित्य:
१ किलो तांदूळ
२०० ग्राम सालासकट हरभरे
२०० ग्राम सालासकट उडीद डाळ
१ वाटी गहू
पाव किलो ज्वारी
१०० ग्राम धणे
२ चमचे जिरे

कृती:
१) सर्व साहित्य वेगवेगळे खमंग भाजून घ्यावे. भाजताना मध्यम आचेवर भाजावे.
२) भाजलेले सर्व साहित्य एकत्र करून थोडे सरसरीत दळून आणावे.

टीप:
१) सर्व साहित्य खमंग भाजले गेले पाहिजे, जर कमी भाजले गेले तर चव चांगली लागत नाही.
२) भाजणी शक्यतो जाड प्लास्टिक पिशवीत भरून डब्यात ठेवावे. इतर पिठांसोबत एकाच डब्यात ठेवू नये. भाजणीचा वास इतर पिठांना लागतो.
३) अमेरीकेत भाजणी बनवणे थोडे कठीण आहे कारण मिक्सर तेवढे पॉवरफुल नसतात. भारतातून भाजणी आणली असेल तर डबल प्लास्टिक पिशव्या घेऊन त्यात भाजणी भरून घट्ट बंद करावी आणि फ्रिजमध्ये ठेवावी म्हणजे भाजणी ८ ते १० महीने छान राहते.

Labels:
bhajani, thalipith bhajani

Thalipith Bhajani

Thalipith Bhajani in Marathi

Yield: 1 and 1/2 kg bhajani Flour

Ingredients:

1 kg Rice
200 gram black chickpeas, whole
200 gram Urad Dal, whole (peels on)
3/4 cup Wheat
1/4 kg Jowar seeds, whole
100 gram Coriander seeds
2 tbsp Cumin

Method:
1) Roast all the ingredients separately over medium heat until nice pinkish brown.
2) Mix all the ingredients and grind to coarse powder. Bhajani should not be too coarse but very little coarse than wheat chapati flour.

Thursday, July 16, 2009

रव्याचे धिरडे - Ravyache Ghavan

Rava Ghavan in English

८ ते १० लहान घावन
वेळ: २० मिनीटे (पिठ भिजवून तयार झाल्यावर)

साहित्य:
१ कप रवा
३/४ कप दही
१/२ कप पाणी
१/२ कप कांदा, बारीक चिरलेला
१/२ कप टोमॅटो, बारीक चिरून
२ हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरून
१/२ टिस्पून जिरे
१/२ टिस्पून आलेपेस्ट
१/४ कप कोथिंबीर, बारीक चिरून
चवीपुरते मिठ
चिमूटभर बेकींग सोडा (खायचा सोडा)
१/४ कप तेल

कृती:
१) दही आणि पाणी एकत्र करून घट्ट ताक बनवून घ्यावे. त्यात रवा घालून मिक्स करावे. लागल्यास अजून थोडे ताक घालावे. मिश्रण पातळ नको आणि खुप घट्टही नको. मिश्रण एक दिड तास झाकून ठेवून दयावे.
२) एक दिड तासांनंतर त्यात कांदा, टोमॅटो, मिरच्या, आलेपेस्ट, जिरे, कोथिंबीर, मिठ आणि बेकींग सोडा घालून मिक्स करावे.
३) नॉनस्टिक तव्यावर तेल सोडून गरम करावा. तवा गरम झाला कि १ डाव मिश्रण घालावे, फक्त पळीने पसरू नये, घावन जाडसरच ठेवावे. मिडीयम हाय फ्लेमवर तव्यावर झाकण ठेवून शिजू द्यावा. एक बाजू शिजली कि थोडे तेल घालून दुसरी बाजू भाजून घ्यावी.

गरमच असताना खावे. नारळाच्या चटणीबरोबर सर्व्ह करावे.

Labels:
Rava uttappa, Rava Ghavan, Semolina Pancakes

Rava Pancakes

Rava Ghavan in Marathi

Yield: 8 to 10 small pancakes
Time: 20 Minutes

rava ghavan, sooji pancakes, semolina pancakes, Indian pancakesIngredients:
1 cup Sooji (semolina)
3/4 cup Yogurt
1/2 cup Water
1/2 cup Onion, finely chopped
1/2 cup Tomato, finely chopped
2 Green chilies, finely chopped
1/2 tsp Cumin seeds
1/2 tsp Ginger paste
1/4 cup Cilantro, finely chopped
Salt to taste
Pinch of Baking Soda
1/4 cup Oil

Method:
1) Make buttermilk by whisking yogurt and water together. Add Sooji and mix well. Add more buttermilk to adjust the consistency. Mixture should not be too thin or too thick in consistency. Keep it covered for 1 and 1/2 hour.
2) After 1 hour, add onion, tomato, chilies, Ginger paste, cumin, cilantro, salt and baking soda to the Sooji mixture. Mix nicely.
3) Heat a nonstick tawa. Once tawa is hot, drizzle 1/2 tsp little oil. Pour 1 big spoonful of batter, but do not spread on the tawa. Make 1 to 2 cm thick pancake. Cover the tawa and let it cook for a minute on one side, flip and cook the other side.
Serve hot with Coconut Chutney

Tuesday, July 14, 2009

नारळाची चटणी - Coconut Chutney

Coconut Chutney in English

साधारण ३/४ ते १ कप चटणी
वेळ: ५ मिनीटे

naralachi chatani, naralachi chutney, coconut chutney recipeसाहित्य:
१/२ नारळ खोवून
२ तिखट हिरव्या मिरच्या
१/२ कप कोथिंबीर, चिरून
१/४ टिस्पून जिरे
१/२ लिंबाचा रस
चवीपुरते मिठ
१/२ टिस्पून साखर

कृती:
१) जिरे किंचीत भाजून, कुटून घ्यावे. यामुळे स्वाद छान येतो.
२) खवलेला नारळ, हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, भाजके जिरे, लिंबू रस, मिठ आणि साखर मिक्सरमध्ये एकत्र वाटून घ्यावे. थोडी सरसरीत चटणी हवी असेल तर २ ते ४ टेस्पून पाणी घालावे.
चटणीत २-४ मिरच्या वाढवून त्यात थोडे दही घालावे. दह्याचा स्वादही छान लागतो.

ही चटणी इडली, आप्पे, मेदू वडा आणि इतर तिखट मिठाच्या दाक्षिणात्य पदार्थंबरोबर छान लागते.

Labels:
Coconut Chutney, Naralachi chutney

Coconut chutney recipe

Coconut Chutney in Marathi

Yield: approx 3/4 to 1 cup
Time: 5 mins

naralachi chatani, naralachi chutney, coconut chutney recipeIngredients:
1/2 coconut, scraped
2 Green chilies
1/2 cup Cilantro, chopped
1/4 tsp Cumin Seeds
1 tbsp Lemon Juice
Salt to taste
1/2 tsp sugar

Method:
1) Roast cumin for a minute over medium heat. Roasted cumin gives nice flavor to chutney.
2) Grind scraped coconut, green chilies, cilantro, cumin, lemon juice, salt and sugar together. If you want thin consistency, add little water and grind again.

Addition of 2 tbsp yogurt makes the chutney smooth and tasty. In this case, add 2 more chilies and while grinding the chutney.

Serve the chutney with Idli, Appe, Medu Vada and other savory south indian dishes.

Thursday, July 9, 2009

सुकी भेळ - Suki Bhel

Suki Bhel in English

३ जणांसाठी
वेळ: १५ मिनीटे

Indian chat food, Bhel recipe, bel recipe, Pani puri, bhel puri, delhi chatसाहित्य:
३ कप कुरमुरे
१ मोठा कांदा, बारीक चिरलेला
१/४ कप कोथिंबीर, बारीक चिरलेली
२ हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरून
२ टेस्पून कैरीचे बारीक तुकडे
१/४ कप तळलेले शेंगदाणे
३/४ कप फरसाण
१/४ कप बारीक शेव
१/२ लिंबाचा रस
चवीपुरते मिठ
१/२ टिस्पून चाट मसाला (ऐच्छिक)
१/२ कप बारीक चिरलेला टोमॅटो

कृती:
१) कुरमुरे २-४ मिनीटे मध्यम आचेवर सुकेच परतून घ्यावे म्हणजे कुरकूरीत होतील. परतताना चमच्याने ढवळत राहावे म्हणजे कुरमूरे जळणार नाहीत. परतलेले कुरमूरे मोठ्या परातीत काढावे.
२) कुरमूरे थोडे गार झाले कि आधी त्यात सुके पदार्थ घालावेत. चवीपुरते मिठ, फरसाण, तळलेले शेंगदाणे आणि शेव घालून मिक्स करावे. नंतर मिरच्या, कैरी, कांदा, कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून मिक्स करावे. खुप जास्त वेळ मिक्स करू नये. लगेच सर्व्ह करावे.
भेळ तयार केल्यावर लगेच खावी. भेळ तयार करून ठेवल्यास ती नरम पडेल.

टीप:
१) काहीजणांना सुक्या भेळेमध्ये टोमॅटो आवडत नाही त्यामुळे आवडीनुसार टोमॅटो वापरावा.
२) आवडत असल्यास १/२ टिस्पून चाटमसाला घालू शकतो. पण मी वरील कृतीत वापरला नाही कारण सुक्या भेळेची ओरिजीनल चव चाखायला मिळत नाही.

Labels:
Bhel recipe, Chat recipes, Bhelpuri

Sukhi Bhel

Suki Bhel in Marathi

Serves: 3 persons
Time: 15 minutes

Indian chat food, Bhel recipe, bel recipe, Pani puri, bhel puri, delhi chatIngredients:
3 cups Kurmure (Puffed Rice)
1 medium Onion, finely chopped
1/4 cup Cilantro, finely chopped
2 Green chilies, finely chopped
2 tbsp Green Mango, small pieces
1/4 cup fried Peanuts
3/4 cup Farsan mix
1/4 cup fine Sev
1/2 lemon's juice
salt to taste
1/2 tsp Chat Masala (Optional)
1/2 cup Tomato, finely chopped

Method:
1) Toast puffed rice over medium low heat for 2 to 4 minutes to make it more crispy. Stir while toasting to avoid burning. Transfer puffed rice in a mixing bowl
2) Let the puffed rice cool down a little. Then add dry items like salt, farsan, fried peanuts and Sev. Mix well. Then add onion, green chilies, green mango, cilantro, and lemon juice and mix. Do not mix for longer.
Once Bhel is ready, serve immediately, otherwise it will become mushy.

Note:
1) Some people don't like tomato in the Bhel. So its optional.

The Andrey & Lili Portfolio

Tuesday, July 7, 2009

शेवयांची खीर- Shevai Kheer

Shevai kheer in English

वेळ: ३५ मिनीटे
२ ते ३ जणांसाठी

shevayanchi kheer, sevai kheer, kheer recipe, vermicelli pudding
साहित्य:
१/४ कप शेवया
१/२ टिस्पून साजूक तूप
साडेतीन ते ४ कप दूध
१/४ कप साखर
३ वेलचींची पूड
२ टेस्पून पिस्ता, बदाम यांचे काप

कृती:
१) बदाम किमान २ ते ३ तास तरी भिजवावेत. साल काढून पातळ काप करावेत. पिस्त्याचेही बारीक तुकडे करावेत. वेलची सोलून वेलची दाण्यांची पूड करावी.
२) पातेले मंद आचेवर गरम करून त्यात तूप घालावे. तूप पातळ झाले कि त्यात शेवया घालून अगदी मंद आचेवर शेवया गुलाबीसर रंग येईस्तोवर भाजाव्यात. खुप जास्त ब्राऊन रंग येईस्तोवर भाजू नयेत, त्यामुळे खिरीची चव चांगली लागत नाही.
३) गुलाबी रंगावर भाजलेल्या शेवया बाजूला काढून ठेवाव्यात. त्याच पातेल्यात दूध गरम करावे. उकळी आल्यावर त्यात ३ टेस्पून किंवा चवीनुसार साखर, वेलचीपूड आणि भाजलेल्या शेवया घालाव्यात. मध्यम आचेवर शेवया शिजू द्याव्यात. मधेमधे ढवळावे नाहीतर दूध करपण्याची शक्यता असते. वाटल्यास पातेल्यावर झाकण ठेवावे म्हणजे शेवया शिजतील.
४) दूध चांगले आटले आणि शेवया व्यवस्थित शिजल्या कि गॅसवरून पातेले उतरवावे. बदाम, पिस्ते घालून सजवावे. गरम किंवा थंड करून सर्व्ह करावे.

टीप:
शेवया मोठ्या आचेवर भाजू नयेत त्यामुळे शेवया निट भाजल्या जाणार नाहीत.

Semai Kheer

Shevai Kheer in Marathi

Serves: 2 to 3 persons
Time: 35 minutes

shevayanchi kheer, sevai kheer, kheer recipe, vermicelli puddingIngredients:
1/4 cup Vermicelli
1/2 tsp pure Ghee
3 and 1/2 to 4 cups Milk
1/4 cup Sugar
2 pinches of cardamom powder
2 tbsp Pistachio and Almonds pieces

Method:
1) Soak Almonds for 3 hours. Peel and make thin slices. chop Pistachios coarsely.
2) Heat a medium sized deep pan over low heat. Add Ghee and vermicelli and roast until color changes to light pinkish golden. Don't roast until brown in color, it won't taste good.
3) Transfer roasted vermicelli into a bowl. In that same pan, add milk and bring it to boil. Add roasted vermicelli, sugar and cardamom powder. Let the Vermicelli cook over medium low heat. Stir in between, otherwise milk and vermicelli can stick to the bottom of the pan. Cover for few minutes, it will help to cook vermicelli faster.
4) Once milk is thickened and vermicelli are cooked nicely. turn off the heat. Garnish with Almond-pistachio slices. Serve hot or chilled.

Thursday, July 2, 2009

खेकडा भजी - Khekada Bhaji

kanda Bhaji in English

कांद्याच्या या भज्यांना खेकडा भजी म्हणतात. बेसनाचे प्रमाण कमी असल्याने कांदा छान तळला जातो आणि त्यामुळे भज्यांना खेकड्यासारखे पाय असल्यासारखे वाटतात.

साधारण ३ प्लेट
वेळ: ४५ मिनीटे

Onion pakoda, onion pakora, kanda bhaji, kandyachi bhaji, bhajji, khekda bhaji
Tips 4 Kitchen: Cut Onion without tears

साहित्य:
२ मध्यम कांदे
१/४ टिस्पून हिंग
१/२ टिस्पून हळद
२ टिस्पून लाल तिखट
१/२ टिस्पून जिरे
१/४ कप कोथिंबीर,बारीक चिरून
बेसन साधारण १/४ ते १/२ कप
१ टेस्पून तांदूळ पिठ
चवीपुरते मिठ
५ ते ६ कढीपत्ता पाने (ऐच्छिक)
१/४ टिस्पून किसलेले आले (ऐच्छिक)
तळण्यासाठी तेल

कृती:
१) कांद्याचे पातळ उभे स्लाईस करावेत. त्यात हळद, लाल तिखट, हिंग आणि मिठ असे मिक्स करावे आणि १/२ तास झाकून ठेवून द्यावे. यामुळे कांद्याला थोडे पाणी सुटेल.
२) कांद्याला पाणी सुटले कि त्यात १ चमचा तांदूळ पिठ घालावे आणि साधारण ४ ते ५ टेस्पून बेसन घालावे. व्यवस्थित मिक्स करावे. यामध्ये अधिकचे पाणी अजिबात घालू नये, कांद्याला सुटलेल्या पाण्यातच पिठ घट्टसर भिजवावे. तसेच खुप जास्त बेसनसुद्धा घालू नये, थोडा कांदा दिसला तरी चालेल.
३) नंतर यात कोथिंबीर, जिरे, कढीपत्ता चिरून, आले असे घालून मिक्स करावे. फायनल चव पाहून गरजेनुसार जिन्नस घालावेत.
४) तेल गरम करून त्यात भिजवलेल्या पिठाचे छोटे छोटे भाग मोकळे मोकळे करून तेलात सोडावेत. भजी खमंग तळून घ्यावीत. गरमागरम भजी चटणीबरोबर खावी.

टीप:
१) भजीच्या पिठात अधिकचे पाणी घातले तर भजी अजिबात कुरकूरीत होत नाहीत आणि चांगली लागत नाही.

Labels:
kanda bhaji, onion bajji, onion pakoda

Onion Pakoda

Onion Pakoda in Marathi

Serves: 3 plate bhajji
Time: 45 minutes

Onion Bhaji, kanda bhaji, khekda bhaji,
Tips 4 Kitchen: Cut Onion without tears

Ingredients:
2 medium onions
1/4 tsp Asafoetida
1/2 tsp Turmeric
2 tsp Red chili powder
1/2 tsp cumin seeds
1/4 cup cilantro
Gram Flour 1/4 to 1/2 cup
1 tbsp Rice flour
salt to taste
5 to 6 Curry leaves (Optional)
1/4 tsp grated Ginger (Optional)
Oil for deep frying

Method:
1) Slice Onion thinly lengthwise. Add turmeric, red chili powder, asafoetida and salt. Mix well and cover for 1/2 an hour. This will make onion little mushy and watery.
2) Add 1 tbsp rice flour and approx 4 to 5 tbsp gram flour. mix nicely. Do not add water, incorporate flour in the moisture released by onion. Another thing is do not add too much flour, otherwise you won't get crisp to pakoda.
3) Then add cilantro, cumin seeds, curry leaves, ginger. mix well.
4) Heat oil in fryer pan. Leave small portions. Fry until golden brown and crispy. Serve hot will Chutney.