Sunday, March 30, 2008

आंबेडाळ - Ambadal

Amba Dal (English Version)

Great tasting Maharashtrian salad made from green mango and chana dal.

amba Dal, ambadal recipe, amba dal recipe, raw mango and dal chutney, maharashtrian traditional recipe, maharashtrian recipe, seasonal food recipe
वाढणी : २ मध्यम बोल

साहित्य:
१ वाटी चणाडाळ
१/२ वाटी कैरीचा किस
३-४ हिरव्या मिरच्या
फोडणीसाठी: ४ चमचे तेल, १ लहान चमचा मोहोरी, १ लहान चमचा हिंग, १ लहान चमचा हळद
१/२ लहान चमचा साखर
मीठ
कोथिंबीर

कृती:
१) चणाडाळ रात्रभर पाण्यात भिजत घालावी. भिजल्यावर सर्व पाणी काढून टाकावे. मिक्सरवर भरडसर वाटून घ्यावी. २ मिरच्या डाळीबरोबरच वाटून घ्याव्यात. उरलेल्या मिरच्यांचा ठेचा करून ठेवावा.
२) कढल्यात तेल गरम करावे त्यात मोहोरी, हिंग, हळद घालावे. हि फोडणी वाटलेल्या चणाडाळीत घालावी. मिठ, साखर घालावे. गरजेनुसार मिरचीचे तिखट घालावे. कैरीचा किस आणि कोथिंबीर घालून निट मिक्स करावे.

टीप:
१) जर अगदीच कैरी नाही मिळाली तर लिंबाचा रस घालूनसुद्धा ही डाळ बनवता येते. म्हणजे ज्यांना हि डाळ आवडते ते adjustment म्हणून असे करू शकतात.

Labels:
Amba Dal, Raw Mango Dal, Chana Dal, Green Mango, kairi, Kairi Chutney, Maharashtrian Salad, Raw Mango Salad

Amba Dal

Amba Dal

Great tasting maharashtrian salad made from green mango and chana dal.

Ambe dal is favorite of Maharashtra, especially when raw, unripe mangos are abundant in markets - Feb to April, before Summer. Raw mango makes it very special in taste. traditionally, Ambe dal is accompanied with sweet and sour raw mango drink called Panha.

Servings: 2 Medium Bowls

Ingredients:
3/4 cup Chana Dal
1/2 cup shredded Raw Mango
3-4 Indian Green Chilies
For Tempering: 4 Tsp Oil, 1 tsp Mustard Seeds, 1 Tsp Asafetida Powder, 1 tsp Turmeric Powder
1/2 tbsp Sugar
salt to taste
Chopped Cilantro for Garnishing


amba Dal, ambadal recipe, amba dal recipe, raw mango and dal chutney, maharashtrian traditional recipe, maharashtrian recipe, seasonal food recipe, Amba Dal, Raw Mango Dal, Chana Dal, Green Mango, kairi, Kairi Chutney
Method:
1) Soak chana dal overnight or for 6 hour in the water. Drain all the water. Grind Dal coarsely in grinder with 2 green chilies. Make a fine paste of remaining chilies.
2) Peel raw mango and grate it.
2) In a small nonstick skillet heat 3-4 tbsp oil. Add Mustard seeds, Asafetida Powder, Turmeric Powder. Put this Tempering in ground chana dal. Add salt to taste and little sugar. If u need you can add more chili paste. Add chopped cilantro and grated raw mango. Mix it well


Note:
1) Mango is a seasonal Fruit, and if it is not available you can add Lime juice instead.

Labels:
Amba Dal, Raw Mango Dal, Chana Dal, Green Mango, kairi, Kairi Chutney, Maharashtrian Salad, Raw Mango Salad

Friday, March 28, 2008

मेतकूट - Metkut

Metkut (English Version)

मेतकूट हा मराठमोळा चविष्ठ पदार्थ !! मऊभात तूप आणि मेतकूट याची सर तर कशालाच नाही. दह्यात मेतकूट घालून तोंडीलावणी म्हणूनही खुप छान लागते. अशा या रूचकर मेतकूटाची ही कृती

metkut recipe, metakut recipe, maharashtrian side dish recipe, healthy food, low calorie food
साहित्य:
२ वाट्या चणाडाळ
१/२ वाटी उडीद डाळ
१/४ वाटी मूगडाळ
१/४ वाटी तांदूळ
१/४ वाटी गहू
१ चमचा हळद
१ चमचा लाल तिखट
१ चमचा हिंग
१ चमचा सुंठ पावडर
१ चमचा लाल मोहोरी

कृती:
१) सर्व डाळी, गहू, तांदूळ मध्यम आचेवर वेगवेगळे व कोरडेच भाजावे.
२) लाल मोहोरी मूग डाळीबरोबर भाजावी.
३) हळद, हिंग, तिखट, सुंठ पावडर एकत्र करावी. कढई गरम करावी. गॅस बंद करावा आणि हे सर्व जिन्नस थोडे शेकवून काढावे.
४) भाजलेल्या डाळी, तांदूळ, गहू, मोहोरी एकत्र अगदी बारीक दळून आणावे. हळद, हिंग, तिखट, सुंठ पावडर यांचे मिश्रण दळून आणलेल्या पिठात निट मिक्स करावे.

Labels:
Roast Dal and Spices Mixture, Maharashtrian spices, traditional spices

Metkut

Metkut in Marathi

Metkut is a magic powder of Maharashtrian cuisine.

It is a fine powder made from dals and dry spices. Fresh Metkut has great aroma, especially when you combine it with pure Ghee. Metkut transforms plain rice into a very delicious and unique tasting dish.

If you want to try Metkut, before making it at home, some Indian grocery stores carry ready-made Metkut packets.

Servings: Make approximately 4 cups

Ingredients:
2 cup Chana Dal
1/2 cup Udad Dal
1/4 cup Moong Dal
1/4 cup Rice Grains
1/4 cup Wheat Grains
1 tbsp Turmeric powder
1 tbsp Red chili powder
1 tbsp Hing/Asafoetida
1 tbsp Soonth/Dry Ginger
1 tbsp mustard seeds (use red mustard seeds)

metkut recipe, metakut recipe, maharashtrian side dish recipe, healthy food, low calorie food
Method:
1) Heat a pan. Dry roast all dals except moong dal,rice and wheat grains separately. Do not roast these together as dals and grains different timings to get nicely roasted. Let it cool.
2) Dry Roast red mustard seed with Moong Dal.
3) Turn off the heat. While the pan is hot warm up the spices – Turmeric powder, Hing /Asafetida, Red chili powder, dry Ginger.
4) Once cooled down, grind all roasted ingredients and Spices in a grinder till fine powder, separately.
5) Mix the spices and dal powder well. Sieve to get a fine powder.
6) Store in an air tight container.

Labels:
Roast Dal and Spices Mixture, Maharashtrian spices, traditional spices

Wednesday, March 26, 2008

लसणीचे तिखट - Lasaniche Tikhat

Lasaniche Tikhat (English Version)

वाढणी : साधारण दिड कप चटणी

lasaniche tikhat, lasun tikhat, maharashtrian garlic chutney, spicy chutney, garlic chutney, lasun chatani, lasun chutney


साहित्य:
१/४ कप लसणीचे काप
१/४ कप शेंगदाणे
२/३ कप सुके खोबरे (भाजून)
१ चमचा मिठ
१ चमचा सुकी चिंच
१/४ कप लाल तिखट

कृती:
१) प्रथम शेंगदाणे चांगले भाजून घ्यावेत त्याची साले काढून घ्यावीत. त्याचा कूट करून घ्यावा.
२) सुके खोबरे किसून घ्यावे. चांगले खमंग भाजून घ्यावे. यातील २/३ कप भाजलेला किस घ्यावा.
३) मिक्सरमध्ये लसणीचे काप आणि मिठ वाटून घ्यावे. लसणीची बारीक पेस्ट करून घेतली कि चांगले, कारण लसणीसकट सर्व साहित्य एकत्र करून मिक्सरवर वाटले तर त्यात लसणीचे बारीक तुकडे राहण्याचा संभव असतो.
४) आता शेंगदाण्याचा कूट, भाजलेले सुके खोबरे, लसणीची तयार केलेली पेस्ट, सुकी चिंच, लाल तिखट आणि गरज वाटल्यास मिठ असे सर्व जिन्नस एकत्र करून मिक्सरमध्ये बारीक होईस्तोवर वाटावे.

हे लसणीचे तिखट तोंडीलावणी म्हणून मस्त लागते.

टीप:
१) चिंचेऐवजी आमचुर पावडरही वापरू शकतो.
२) शक्यतो रेडीमेड किसलेल्या खोबर्यापेक्षा सुक्या खोबर्याची वाटी आणून ती घरी किसावी. त्याचा स्वाद जास्त चांगला लागतो.
३) शेंगदाणे, खोबर्याचा किस खमंग भाजावे. नाहीतर लसणीचे तिखट जास्त टिकत नाही.

Spicy Garlic Chutney

Spicy Garlic Chutney

Popular Maharashtrian Chutney.

Ingredients :
1/4 cup Garlic clove pieces
1/4 cup raw peanuts
2/3 cup dry coconut powder (roasted)
salt to taste (around 1 tsp)
1 tsp Dry tamarind or dry mango powder
1/4 cup red chili powder


Garlic Chutney, Spicy Indian Food, chutney recipe, maharashtrian recipe, healthy food, low calory food, diet food, maharashtrian side dish recipe, hot chutney recipe, garlich chutney recipe
Method:
1) Roast peanuts and remove the peels. Grind peanuts into coarse powder.
2) If you are using whole Dry Coconut then grate the coconut. Roast grated coconut till it becomes golden brown. If you are using readymade grated coconut just roast it till the color changes to golden brown. Usually, this happens quickly, so you have to be watchful.
3) First put Garlic pieces and 1 tsp salt in a grinder and grind to fine paste. Then put roasted peanuts powder, roasted coconut, red chili powder, dry mango powder, and little salt (if needed) and grind for few seconds.

Note:
1) If dry tamarind is unavailable then you can use Dry mango powder.
2) If possible use whole dry coconut, grate at home. Fresh grated coconut enhances the taste of chutney.

Monday, March 24, 2008

चण्याचे पिठले - Chanyache Pithale

Pithale (English Version)

maharashtrian recipe, healthy reicpe, pithale recipe, curry recipe, indian curry recipe, low fat food
साहित्य:
३/४ मध्यम वाटी चण्याचे पिठ
१ कांदा
३-४ लसूण पाकळ्या (ऑप्शनल)
फोडणीचे साहित्य: मोहोरी, जिरे, हिंग, १ लहान चमचा हळद, कढीपत्ता
२-३ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या
३-४ आमसुल
२-३ चमचे तेल
मिठ
कोथिंबीर

कृती:
१) चण्याचे पिठ पाण्यात गुठळ्या न होता मिक्स करून घ्यावे.
२) कढईत तेल गरम करून मोहोरी, जिरे हिंग, हळद, कढीपत्ता, हिरव्या मिरच्या घालून फोडणी करावी. त्यात लसूण पाकळ्या बारीक करून किंवा ठेचून घालाव्यात. बारीक चिरलेला कांदा फोडणीस घालावा.
३) कांदा निट परतला कि गॅस बारीक करून त्यात भिजवलेले चणा पिठ घालावे. लगेच थोडे पाणी घालावे. गुठळ्या न होता ढवळावे. आवश्यक तेवढा पातळपणा ठेवावा. आमसुल आणि मिठ घालून उकळी काढावी.

गरम गरम पिठले तूप भाताबरोबर झकासच लागते.

Labels:
Pithale, Maharashrian Pithale, Zunka Recipe, Pithala Recipe, Pithla Recipe

Chana Pithale

Pithale (Chickpea Flour Curry) in Marathi

Pithale - is a popular and one of the basic items in maharashtrian cuisine. It is simple delicious and forms a quick meal with rice or bhakari.

Ingredients:
1/2 cup chickpeas Flour
1 medium Onion
3-4 Garlic Flakes (Optional)
For Tempering: 1/2 tsp mustard seeds, 1/2 tsp cumin seeds, pinch of Asafoetida powder, 1 tsp Turmeric Powder, 3-4 curry leaves
2-3 chopped green chilies (Indian)
3 dried Kokum or 1 teaspoon tamarind pulp
2-3 tbsp vegetable oil
Salt to taste
Chopped cilantro for garnishing


pithale recipe, maharashtrian recipe, marathi recipe, pithale bhakari recipe, chickpea flour recipe, jhunka recipe
Method:
1) Add water in chickpea flour and make medium thick batter of uniform consistency. Remove all the lumps.
2) Heat 2-3 tbsp oil in a wok. Add mustard seeds, cumin seeds, Asafoetida powder, Turmeric, Curry leaves, green chilies. Fry for few seconds. If you are using garlic then add the same. Add chopped onion. Add 1/2 tsp salt and fry onion until it become golden brown.
3) Once the onion is done, add chickpeas batter and start whisking, add little water. The heat could create lumps in the batter, so it’s better to whisk immediately by adding enough water.
4) Keep the heat on medium. Add kokam / tamarind and salt if needed. And bring to boil for around 4-5 minutes. Give a nice stir. Garnish with Cilantro.

Serve hot with Rice or bhakari (Maharashtrian Flat bread)

Labels:
Maharashtrian Pithle, Pithle Recipe, Pithala Recipe, Pithla Recipe

Erik Almas Photography

Friday, March 21, 2008

Giedrius Varnas Photography

कांद्याची चटणी - Kanda Chutney

Kanda Chutney (English Version)

दाक्षिणात्य पद्धतीची हि चटणी डोसा किंवा उत्तप्प्याबरोबर छान लागते.


Onion Chutney, onion chutney recipe, onion chutney recipe, kandyachi chatni recipe, kanda chutney

साहित्य:
१ मोठा कांदा
३ लाल सुक्या मिरच्या
१/२ चमचा उडीदडाळ
१/२ चमचा चणाडाळ
१/४ वाटी चिरलेली कोथिंबिर
१/२ चमचा जिरे
३ चमचे तेल
१/२ ते १ चमचा चिंचेचा कोळ
थोडे पाणी
मिठ

कृती:
१) कढईत तेल गरम करावे. त्यात उडीदडाळ, चणा डाळ खमंग परतून घ्यावी. डाळी बाजूला काढून उरलेल्या तेलात कांदा, लाल मिरच्या आणि जिरे घालून परतावे. जर गरज वाटली तर कांदा परतताना १ चमचा तेल वाढवावे. चवीनुसार मिठ घालावे.
२) थोडे मिठ घालून कांदा शिजू द्यावा. कांदा गोल्डन ब्राऊन झाला कि एखाद्या भांड्यात काढून अगदी थोडा निवळू द्यावा.
३) परतलेला कांदा, डाळी, चिंचेचा कोळ, व कोथिंबीर मिक्सरमध्ये घालावे. थोडे कोमट पाणी घालून घट्टसर चटणी बनवावी.

टीप:
१) यामध्ये थोडा खवलेला नारळही छान लागतो.

Labels:
Onion Chutney, South Indian Chutney Recipe, Chutney Recipe, Chatani Recipe

Thursday, March 20, 2008

Onion Chutney

Onion Chutney

Spicy South Indian chutney

Servings : 5-6 tbsp
Ingredients:
1 big Onion
3 Dried Red Chilies

1/2 tbsp
Chana Dal (Split Bengal Gram)
1/2 tbsp Urad Dal (Split and skinned Black Matpe beans)
1/4 cup Chopped Cilantro
1/2 tsp Cumin Seeds

3 tbsp Vegetable Oil

1/2 to 1 tbsp Tamarind paste
Little water (Around 3 tbsp)

Salt to taste

Method:

1) Heat 3 tbsp Vegetable oil in Frying pan over medium heat. Fry both beans till it become golden brown. Remove fried beans from pan. Add 1 tbsp oil in the remaining oil in the pan.
2) Add chopped onion, red chilies and cumin seeds. Fry until onion become golden brown. Add salt to taste. Then let it become lukewarm.
3) Put Fried onions, fried beans, tamarind paste and chopped cilantro in a blender. Add little water and grind to paste.
This chutney really goes good with South Indian Dishes like Dosa, Idli etc...

Note:
1) Fresh shredded coconut gives nice flavor to this chutney. If you like coconut you can add 1 or 2 tablespoon Shredded Coconut while grinding.

Labels:
Onion Chutney, South Indian Chutney Recipe, Chutney Recipe, Chatani Recipe

Tuesday, March 18, 2008

कांदे पोहे - Kanda Pohe

Kande Pohe (English Version)

वाढणी: ४ प्लेट

Kanda Pohe, Kanda Poha recipe,kande pohe recipe, pohe, kanada pohe indian breakfast recipe, marathi recipe, maharashtrian pohe recipe, poha recipe, spicy pohe recipe, batate pohe recipe,maharashtrian poha
साहित्य:
४ मूठ जाड पोहे
१ मध्यम कांदा
फोडणीसाठी : मोहोरी, जिरे, हिंग, हळद
५-६ कढीपत्ता पाने
३-४ हिरव्या मिरच्या
३-४ चमचे तेल
चवीपुरते मीठ
१ लहान चमचा साखर
लिंबू
वरून पेरण्यासाठी चिरलेली कोथिंबीर, खवलेला नारळ

कृती:
१) जाड पोहे चाळणीत घालून भिजवावेत. त्यातील पाणी निथळून गेले कि त्याला थोडे मिठ आणि साखर लावून घ्यायची. कांदा बारीक चिरून घ्यावा.
२) कढईत तेल गरम करावे. त्यात मोहोरी, जिरे, हिंग, हळद घालावी. कढीपत्ता, मिरचीचे तुकडे घालावेत. थोडे परतून कांदा घालावा. कांदा गोल्डन ब्राऊन होईस्तोवर परतून घ्यावा.
३) कांदा शिजला कि त्यात भिजवलेले पोहे घालावेत. आणि कालथ्याने निट मिक्स करावे. तेल आणि परतलेला कांदा सर्व पोह्यांना लागेल याची काळजी घ्यावी. मध्यम आचेवर वाफ काढावी. गरज वाटल्यास थोड्या पाण्याचा हबका मारावा तसेच आवश्यक वाटल्यास मिठ घालावे. काही मिनीटे वाफ काढावी.
सर्व्ह करताना पोह्यांवर लिंबू पिळावे आणि वरून चिरलेली कोथिंबीर व खवलेला नारळ घालावा.

टीप:
१) कांदेपोह्यात शेंगदाणेही छान लागतात. तेव्हा फोडणी करताना कांदा शिजत आला कि थोडे शेंगदाणे परतावे व नंतर पोहे फोडणीत घालावे.

Labels:
Poha recipe, Marathi Poha recipe, Maharashtrian Poha Recipe

Kande Pohe

Kande Pohe in Marathi

Kande Pohe is a popular, delicious and healthy Maharashtrian breakfast or anytime snack. Pohe recipe has many variations using green peas, potato, eggplant etc.

Servings: 4 of ½ cup each

Ingredients:
2 cup Thick Flattened Rice
1 medium Onion
For Tempering:
1 Teaspoon Mustard seeds, 1 Teaspoon Cumin Seeds, 1/2 Teaspoon Asafoetida, 1 Teaspoon Turmeric Powder
5-6 Curry Leaves
3 Green Chilies (Indian)
3-4 tablespoons Vegetable Oil
Salt to taste
1/2 tablespoon Sugar
Lemon Juice
For Garnishing Chopped Cilantro, Fresh Coconut


Method:
1) Put Flattened rice into Colander. Wash and rinse gently under running water. Drain all the water and keep aside for 5 minutes.
2) Rub some salt, 1 tablespoon sugar to washed flattened rice.
3) In a nonstick frying pan heat 3 tablespoons vegetable oil. Temper with mustard seeds, cumin seeds, pinch of asafoetida and 1 teaspoon turmeric powder. Then put curry leaves and pieces of green chilies. Fry for few seconds. Now put the gas on medium heat.
4) Add chopped onion in the pan. Fry till onion becomes translucent and golden color.
5) Then add washed flattened rice and stir well. All the fried onion should get spread evenly. Cover the pan and let it cook for few minutes (around 5 minutes). Give a nice stir.
6) Garnish with chopped cilantro, Fresh Shredded coconut and lime.

Serve with:
Coconut Chutney
Spicy Mango pickle

Labels:
Poha recipe, Marathi Poha recipe, Maharashtrian Poha Recipe

Monday, March 17, 2008

Warwick Saint Photography

मटार बटाटा करंजी - Matar Batata Karanji

Matar Batata Karanji (English version)

मटाराच्या करंज्या बर्याच पद्धतीने बनवता येतात. आमच्या घरी या करंज्यांमध्ये मसाले आवडत नाहीत त्यामुळे हि माझी सोपी साधी पद्धत, नक्की करून पाहा आणि सांगा कशी झाली ते !!

साधारण २० मध्यम आकाराच्या करंज्या
matar karanji, matar batata karanji, mutter karanji, matar karanjee recipe, recipe for matar karanji, karanji recipe, potato peas snack

साहित्य:
आवरणासाठी
१ वाटी मैदा
दिड चमचा रवा
२-३ चमचे तेल
मीठ
सारणासाठी:
२ वाटी मटार
२ लहान बटाटे
२-३ हिरव्या मिरच्या
फोडणीसाठी: ३ चमचे तेल, १/२ चमचा जिरे, चिमुटभर हिंग, १/२ चमचा हळद
३-४ पाने कढीपत्ता (चिरून घ्यावा)
२ लसूण पाकळ्या बारीक चिरून
१ लहान चमचा मिरपूड
मीठ
तळणासाठी तेल

कृती:
१) आवरणासाठी मैदा आणि रवा एकत्र करावे. तेल कडकडीत तापवून मोहन घालावे. चवीपुरते मीठ घालावे व पाणी घालून घट्ट मळून घ्यावे. मटाराची भाजी होईस्तोवर झाकून ठेवावे.
२) बटाटे सोलून लहान लहान फोडी कराव्यात. नॉनस्टीक फ्राईंग पॅनमध्ये तेल गरम करावे. त्यात जिरे, हिंग, हळद, कढीपत्ता घालून फोडणी करावी. लसूण आणि मिरच्या घालून काही सेकंद परतावे. त्यात चिरलेला बटाटा घालावा, मिठ घालावे व ढवळावे. २-३ मिनीटे वाफ काढून मटार घालावेत. वाफ काढावी. मध्ये मध्ये ढवळत राहावे. हि भाजी सुकी झाली पाहिजे.
३) भाजी शिजत आली कि त्यात थोडी मिरपूड घालावी आणि झार्याने किंवा मॅशरने मटार व बटाटा चेपावेत म्हणजे सारण एकजीव होईल.
४) भाजी झाली कि आवरणासाठीचे पिठ घ्यावे त्याचे सुपारी एवढे गोळे करावे. त्याच्या पुर्या लाटून सारण अर्ध्या गोलावर १ चमचा सारण ठेवावे. पुर्या अगदी पातळ लाटू नयेत. त्याबाजूच्या कडा मोकळ्या ठेवाव्यात. दुसरी अर्धी बाजू सारणावर आणून कडा चिकटवाव्यात. कातणाने जास्तीची कड काढून घ्यावी. जर कातण नसेल तर सुरीने अलगदपणे कडा काढून टाकाव्यात व कड एकदा चेपून घ्यावी. फरक फक्त एवढाच कि कातणामुळे करंज्या सुबक दिसतात.
५) कढईत तेल गरम करून करंज्या गोल्डन ब्राऊन तळून काढाव्यात.
या करंज्या टोमॅटो सॉस किंवा चिंच गूळाच्या चटणी बरोबर छान लागतात.

टीप:
१) आवडत असेल तर भाजीत गरम मसाला घालू शकतो.

Labels:
Maharashtrian, Potato snacks, Fritters recipe, karanji recipe, gujia recipe

Matar Batata Karanji

Matar Batata Karanji in Marathi

Potato & Peas stuffed Pastry
Servings : Around 20 small Karanjis

matar karanji, matar batata karanji, mutter karanji, matar karanjee recipe, recipe for matar karanji, karanji recipe, potato peas snackIngredients:
For Cover:
1 cup Maida (All purpose Flour)
1 & half tbsp Semolina
2-3 tbsp Vegetable Oil
Salt to taste
Stuffing
1 & half cup Green peas
2 medium Potatoes
2-3 green chilies (Indian)
For Tempering:
3 tbsp Oil, 1/2 tsp Cumin seeds, pinch of Asafoetida, 1/2 tsp Turmeric Powder
3-4 curry leaves, crushed
2 Garlic flakes finely chopped
1/2 tsp Black pepper powder
Salt to taste
Oil for deep frying

Method:
1) In a mixing bowl mix semolina and Maida. In a small pan heat 2-3 tbsp oil to high temperature and pour in maida. Add salt to taste. Add water and make tight dough. Cover it till the stuffing gets ready.
2) Peel potatoes and cut into small cubes. Heat 3-4 tbsp oil in a nonstick frying pan. Add cumin seeds, pinch of asafoetida, 1/2 tsp turmeric powder and curry leaves. Then add chopped garlic and chilies. Fry for few seconds. Turn the heat on medium, add potato cubes. Add salt to taste. Cover for 2-3 minutes. Give a nice stir. Then add peas and sauté. Cover the pan with lid to trap the steam and let potatoes and peas cook. Stir in between. This stuffing should be dry. So don’t add water. If it becomes sticky, it could affect the karanji's taste.
3) Once the stuffing is ready, add black pepper powder and mash with the masher.
4) Now we are going to make karanjis. Divide dough into 1 inch small balls. Roll it to a puri. On the half area of circle, place 1 tbsp stuffing. Don’t put stuffing on the edges. Cover the stuffing with other half circle area and make half moon shape. Press the edges and cut excessive dough with cutter.
5) Deep fry karanjis into oil. Enjoy these tasty karanjis with Tomato ketchup, Tamarind Chutney or green chutney.

Labels:
Maharashtrian, Potato snacks, Fritter recipe, Karanji Recipe, Gujia Recipe

Friday, March 14, 2008

कढीगोळे - Kadhigole

Kadhi gole (English version)

वाढणी : 12 ते १५ गोळे (१ इंच आकाराचे) आणि ४ वाट्या घट्टसर कढ़ी

Kadhi Gole, Recipe for Kadhi Gole, Kadhi gole recipe, kadhi gola recipe, maharashtrian recipe, low calorie food, low cholesterol recipe
साहित्य: kadhi gole recipe, kadhi recipe, kadhi gola recipe, recipe for kadhi
गोळ्यांसाठी :
पाउण वाटी चणाडाळ
१ चमचा आलेलसूण पेस्ट
१ लहान चमचा मिरची पेस्ट
१/२ चमचा हिंग
१ लहान चमचा हळद
१ लहान चमचा जिरेपूड
मीठ
कढीसाठी :
२ वाट्या आंबट दही
१ चमचा भरून चणापिठ
फोडणीसाठी: २ चमचे तेल/तूप, मोहोरी, जिरे, १/२ चमचा हिंग,१ चमचा हळद
५-६ कढीपत्ता पाने
१/२ लहान चमचा आलेपेस्ट
२ लसूण पाकळ्या (ऑप्शनल)
२ हिरव्या मिरच्या
चिरलेली कोथिंबीर
१/२ चमचा साखर
मीठ


कृती:
पद्धत १
१) चणाडाळ ३-४ तास भिजत घालावी. चणाडाळ भिजली कि थोडावेळ ती निथळत ठेवावी. त्यातील पाणी निघून गेले कि त्यात आलेलसूण पेस्ट, मिरचीपेस्ट, हिंग, हळद, जिरेपूड, मीठ घालून मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यावे. मिक्सरमध्ये मिश्रण वाटताना पाणी घालू नये नाहीतर गोळे एकसंध राहणार नाहीत. या मिश्रणाचे एक इंचाचे घट्टा गोळे करून घ्यावे. आवश्यक तेवढा जोर देऊन गोळे घट्ट करावेत जेणेकरून ते कढीत फुटणार नाहीत.
२) दह्याचे पातळसर ताक करून घ्यावे. त्यात चणापिठ गुठळी न राहता मिक्स करावे. पातेल्यात तूप किंवा तेल गरम करावे. त्यात मोहोरी, जिरे, हिंग, हळद, कढीपत्ता, आलेपेस्ट घालून फोडणी करावी. मिरच्यांचे तुकडे घालावे. जर लसूण आवडत असेल तर २ लसूण पाकळ्या ठेचून घालाव्यात. त्यात ताक घालावे. आणि मध्यम आचेवर उकळी येईस्तोवर ढवळत राहावे. चवीपुरते मिठ आणि थोडीशी साखर घालावी.
३) कढीला उकळी आली कि आधी एक गोळा कढीत घालून बघावा जर तो फुटला नाही तर एक एक करून हळू हळू गोळे आत सोडावेत. शेवटचा गोळा घातल्यानंतर ५ मिनीटे कढीत शिजू द्यावेत. गरम गरम खायला घ्यावेत.

पद्धत २
जर वरील कृती कठीण वाटत असेल तर पुढीलप्रमाणेसुद्धा कढीगोळे बनवता येतात.
वरती दिलेल्या कृतीत गोळे थेट कढीत घातले आहेत. असे न करता एका पातेल्यात पाणी उकळत ठेवावे. त्यात हळू हळू एकेक गोळा सोडावा. आणि शेवटचा गोळा घातल्यानंतर ५ मिनीटे उकळत ठेवून गोळे शिजवावे. ते गोळे बाहेर काढून तयार कढीमध्ये घालावेत. २ मिनीटे कढी उकळावी.

टीप:
१) कढी बनवताना थोडी जास्त बनवावी कारण गोळे घातल्यावर गोळे कढी शोषून घेतात.

Labels:
Kadhi Gole, Kadhi Gola Recipe, Golyachi Kadhi, Gola Kadhi, Maharashtrian Recipe

Kadhi Gole

Kadhi Gole

Ingredients:
For Dumplings:
1/2 cup Chana Dal
1 tbsp Ginger-Garlic Paste
1 tbsp Green Chili Paste
1/2 tsp Asafoetida Powder
1 tsp Turmeric Powder
1 tsp Cumin Seeds Powder
Salt to taste
For Kadhi:
2 cup Sour Yogurt
2 tbsp Chickpea Flour
For Tempering: 2 tsp Oil / Ghee, 1tsp Mustard seeds, 1tsp Cumin Seeds, 1/2 tsp Asafoetida Powder, 1 tsp Turmeric Powder, 5-6 Curry leaves.
1/2 tsp Ginger Paste
2 Garlic Flakes (Optional)
2 Green Chilies (Indian)
1/4 cup Chopped Cilantro
1/2 tbsp Sugar
Salt to taste

Kadhi Gole, Recipe for Kadhi Gole, Kadhi gole recipe, kadhi gola recipe, maharashtrian recipe, low calorie food, low cholesterol recipe,buttermilk curry

Method:
Method 1
1) How to make Chana Dal Dumplings
Soak Chana Dal in Luke warm water for 3-4 hours. Drain and grind Chana dal, Ginger-garlic paste, green chili paste, asafoetida powder, turmeric, Cumin Powder, and salt into a grinder. While grinding DONT add water.(Otherwise we wont be able to make balls out of this mixture). Make tight balls of this mixture.
2) For kadhi we need buttermilk. To make buttermilk, first whisk yogurt, add 2-3 cups water. Whisk again. Mix 2 tbsp chickpea flour to this buttermilk. Remove all the lumps.
3) Heat 2-3 tbsp oil or ghee in a wok. Add mustard seeds, Cumin seeds, Asafoetida powder, Turmeric Powder, Curry leaves, Ginger paste, Garlic Flakes (Optional) and chopped green chilies. Fry for few seconds. Then add Buttermilk. Turn the heat on medium. Add salt and sugar and start stirring. keep stirring until kadhi boils.
4) Once kadhi starts boiling Drop one chana dal dumpling in it. Make sure that it stays firm and not brake into the kadhi. Then add all the dumplings one bye one. Boil Kadhi for 4-5 minutes after last dumpling added. It will help to cook the dumplings. Serve hot with rice.


If u find the above method little bit difficult, then there is another method to prepare kadhi gole. In this method prepare kadhi as well as dumplings as per the above method.
In the above method we added dumplings directly into the kadhi. Instead of doing that, Boil 2-3 litre water in a wok or any deep skillet. Put dumplings in it and boil for 5 minutes after last dumpling added. After 5 minutes drain all the water and gently add the dumplings into kadhi. Boil kadhi for 1-2 minutes.

Labels:
Kadhi Gole, Kadhi Gola Recipe, Golyachi Kadhi, Gola Kadhi, Maharashtrian Recipe

Wednesday, March 12, 2008

पट्टी शंकरपाळे - Patti Shankarpale

Patti Shankarpale (English Version)

हि पट्टी सामोसेची कृती. पट्टी सामोसे बनवल्यावर उरलेल्या पट्ट्यांचे तिखटमिठाचे शंकरपाळे करता येतात. मला हे छोटे आणि कुरकूरीत शंकरपाळे खुप आवडतात. आणि हे शंकरपाळे बनवता यावेत म्हणून मुद्दाम जास्त पट्ट्या बनवते. आपण गोड शंकरपाळे प्रामुख्याने दिवाळीत बनवतो. असे तिखटमिठाचे शंकरपाळे कधीही खायला बनवता येतात. तर उरलेल्या पट्ट्यांपासून शंकरपाळे बनवण्याची हि कृती..


Shankarpale, zatpat shankarpale, shankarpari, namkeen, timepass food, snacks, crunchy chips, homemade chips

साहित्य:
पट्टी सामोस्याच्या उरलेल्या पट्ट्या
लाल तिखट
मीठ
चाट मसाला
तळण्यासाठी तेल

कृती:
१) पटट्याचे शंकरपाळ्यासारखे चौकोनी तुकडे करावे. व मध्यम आचेवर तेलात तळून काढावे. तळून झाले कि पेपर टॉवेलवर काढून ठेवावे.
२) नंतर एका बोलमध्ये घेऊन त्याला तिखट, मिठ, चाट मसाला लावून घ्यावा. हे शंकरपाळे एकदम कुरकुरीत आणि चविष्ट लागतात.

Labels

Diwali snacks, Maharashtrian shankarpale recipe, tikhat shankarpale, diamond chips, marathi diwali faral, faral recipe, easy shankarpale recipe

Patti Shankarpale

Patti Shankarpale

Savory shankarpale (Diamond shaped fried chips) from leftover patti.

Here is Recipe for Patti Samosa. You can make delicious and crunchy chips from the leftover pattis. I like these small, crunchy chips very much, and I purposly make few patties extra to make Shankarpale. Sweeter version, more popular one, of Shankarpale is traditionally made during Diwali. Savory or Sweet, Shankarpale/Shankarpali are rectancle or diamonds, usually with the "jagged edges" that are created by a special cutter.
Recipe for Patti Shankarpale...


Ingredients:
Remaining patti samosa's wrappers
red chili powder
salt to taste
chat masala
Oil for deep fryingShankarpale, zatpat shankarpale, shankarpari, namkeen, timepass food, snacks, crunchy chips, homemade chips


Method:
1) Cut the remaining wrappers (patti) into 1 inch diamond chips using a pizza cutter or a sharp knife .
2) Deep fry in the oil until golden brown on medium heat.Drain on paper towel.
3) Put these chips in a bowl. Sprinkle red chili powder, salt and chat masala. Mix it well.

4) Store in an airtight container.

Labels:
Shankarpale, Snack recipe, Shankarpari, spicy shankarpale recipe,
Savory shankarpale

Monday, March 10, 2008

पट्टी सामोसा - Patti Samosa

Patti Samosa (English Version)

फोटो १
फोटो २

फोटो ३
Patti samosa recipe, samosa recipe, samose, how to make samosa, indian samosa recipe, samosas

साहित्य:
२ वाट्या मैदा
१ वाटी बेसन
मोहन घालायला ४ चमचे तेल
१ ते दिड वाटी मटार
२ बटाटे
३-४ मीरच्या
पाउण वाटी ओले खोबरे
फोडणीचे साहित्य: ३-४ चमचे तेल, मोहोरी, जिरे, हिंग, हळद
१ चमचा गरम मसाला
१ चमचा लिंबू रस
मीठ
तळण्यासाठी तेलकृती:
१) सर्वप्रथम मैदा व बेसन एकत्र करावे. ४-५ चमचे तेल कडकडीत गरम करावे आणि पिठाला मोहन घालावे. चवीपुरते मीठ घालावे. पाणी घालून पिठ घट्टसर मळावे व झाकून ठेवावे.
२) बटाटे सोलून त्याच्या बारीक चौकोनी फोडी कराव्यात. नॉनस्टीक फ्राईंग पॅनमध्ये ३-४ चमचे तेल गरम करावे. त्यात मोहोरी, जिरे, हिंग, हळद, मिरच्या घालून फोडणी करावी त्यात मटार आणि बटाटे घालून परतावे. मध्यम आचेवर वाफ काढावी. मधेमधे ढवळावे. बटाटे व मटार शिजले कि त्यात ओले खोबरे, गरम मसाला, मीठ, लिंबू रस घालून ढवळावे.
३) भिजवलेल्या पिठाच्या फुलक्याच्या आकाराच्या पातळसर पोळ्या लाटाव्यात. प्रत्येक पोळी फक्त ४-४ सेकंद भाजावी. (फोटो २) अशा प्रकारे पोळ्या भाजून घेतल्याने समोश्यावर फुगवटे कमी येतात.
४) १/२ वाटी कणिक किंवा मैदा घेउन त्याची घट्टसर पेस्ट बनवावी. भाजलेल्या प्रत्येक पोळीचे सुरीने दोन अर्धगोलाकार भाग करावेत. अर्धगोलाच्या दोन बाजू पेस्टने जोडून कोन बनावावा [फोटो ४ (२) व फोटो ३]. त्यात १-२ चमचे भाजी भरून आधी १ बाजू आत मुडपावी दुसर्या बाजूला पेस्ट लावून ती बाजू दुमडून चिकटवावी [फोटो ४ (३)]. त्रिकोणी समोसे मध्यम आचेवर तळून काढावे.
हे सामोसे चिंचगूळाच्या चटणीबरोबर छान लागतात.

टीप:
१) आवडीनुसार तिखटपणा कमीजास्त करावा.

Labels
Samosa Recipe, Indian Samosa, Fried Snacks, Potato and green peas recipe

Patti Samosa

Patti Samosa

Servings : Approximately 20-23 Medium Samosas

Ingredients:
2 cups maida (All Purpose Flour)
1 cup Chickpea Flour (Besan)
4 tbsp Oil
1 to 1 & half cup Green peas
2 Potatoes
3-4 green chilies, finely chopped
3/4 cup shredded Coconut
For Tempering: 3-4 tbsp Oil, 1 tsp Mustard Seeds, 1 tsp Cumin seeds, 1/2 tsp Asafoetida Powder, 1 tsp Turmeric Powder
1 tbsp Garam Masala
1 tbsp Lime Juice
Salt to taste
Oil For deep Frying

 Samosa Recipe, Indian Samosa, Fried Snacks, Potato and green peas recipe, Patti samosa recipe, samosa recipe, samose, how to make samosa, indian samosa recipe, samosas
 Samosa Recipe, Indian Samosa, Fried Snacks, Potato and green peas recipe, Patti samosa recipe, samosa recipe, samose, how to make samosa, indian samosa recipe, samosas
 Samosa Recipe, Indian Samosa, Fried Snacks, Potato and green peas recipe, Patti samosa recipe, samosa recipe, samose, how to make samosa, indian samosa recipe, samosas


Method:
1) Sift Maida and Besan together in a Bowl. Heat 4 tbsp Oil in a small skillet to high temperature and put into flour. Add salt to taste. Then add water and make tight dough.
2) Peel pototoes and make small cubes. Heat 3-4 tbsp oil in a nonstick pan. Add mustard seeds, cumin seeds, Asafoetida powder, turmeric powder and green chilies and sauté for few seconds. Then add potato cubes and green peas. Add little salt. Put the heat on medium. Sauté for a minute. Cover the pan with lid. Sauté in between. Check with spoon whether potato cubes and peas are cooked properly. Once potatos and peas are done add shredded coconut, garam masala, lime juice and salt if needed.
3) Make 1 inch balls out of the dough. Roll it with roller and make thin round shaped roti (tortilla). preheat tawa or flat griddle. Place this tortilla on heated tawa. Immediately after 4-5 seconds turn the side and keep the other side also for 4-5 seconds. We need this tortilla half cooked. This will reduce the oil bubbles on samosa's surface which usually occurs while deep frying.
4) Take 1/4 cup all purpose flour. Add water in it and Make a thick paste.
5) Take half cooked tortilla and cut into 2 half. Make a cone of each half and stick the edges with all purpose flour paste. Put 1 or 2 tbsp stuffing in the cone and close the cone and stick edges with the paste. Deep fry these samosas.
Serve samosas with tamarind chutney or green chutney.

Labels:
Samosa Recipe, Indian Samosa, Fried Snacks, Potato and green peas recipe

Friday, March 7, 2008

टोमॅटो ऑम्लेट - Tomato Omlete

Tomato Omelette (English Version)

tomato recipe, tomato omlette recipe, snacks, weight loss tomato diet, indian recipe, indian tava recipe, healthy recipe, Healthy indian recipe, low sugar recipe, low calorie recipe
साहित्य:
३ वाट्या बारीक चिरलेला टोमॅटो
एक ते दिड वाटी बारीक चिरलेला कांदा
दोन वाट्या तांदूळ पिठ
अर्धी वाटी बेसन
२ मिरच्या बारीक चिरून किंवा चवीनुसार लाल तिखट
२-३ लसूण पाकळ्यांची पेस्ट (ऑप्शनल)
१/२ वाटी चिरलेली कोथिंबीर
१ चमचा हळद
१ चमचा जिरेपूड
हिंग
तेल
मीठ

कृती:
१) चणापिठ आणि तांदूळपिठ एकत्र करावे त्यात पाणी घालून दाटसर भिजवावे. गुठळ्या राहू देवू नयेत. त्यात हळद, हिंग, चिरलेला टोमॅटो, कांदा, मिरच्या, लसूणपेस्ट, १ चमचा जिरेपूड
, कोथिंबीर, मीठ घालून निट मिक्स करावे. मिश्रण अगदी घट्ट किंवा अगदी पातळ असू नये.
२) नॉनस्टीक फ्राईंग पॅनला तेल लावून घ्यावे. पॅन गरम होवू द्यावा. पॅन गरम झाला कि गॅस मध्यम आचेवर ठेवावा. एक डावभर मिश्रण फ्राईंग पॅनमध्ये घालावे. पाण्याचा हात घेउन मिश्रण बोटांनी किंवा डावेनेच पसरवावे. कडेने तेल घालावे. वरून झाकण ठेवावे. एक बाजू खरपूस झाली कि कालथ्याने बाजू पलटावी. दुसरी बाजू शिजू द्यावी.
टोमॅटो सॉस किंवा चटणीबरोबर गरम गरम सर्व्ह करावे. तसेच टोमॅटो ऑम्लेटबरोबर स्लाईस ब्रेडसुद्धा छान लागतो.

टीप :
१) काही जणांना पथ्यामुळे चणापिठ खायचे नसते त्यांनी पूर्ण तांदूळपिठ वापरून टोमॅटो ऑम्लेट बनवले तरीही चालते.

Labels:
Tomato Omelette, tomato Omlet, veg omlet recipe

Tomato Omelette

Tomato Omelette

Omelette without eggs.
Ingredients:
3 Cups chopped Tomatoes
1 to 1 and half cup finely chopped Onion
2 cups Rice Flour
1/2 cup Chickpea Flour (Besan)
2-3 green chilies finely chopped or red chili powder to taste
3 Garlic Flakes (Optional)
1/2 cup chopped cilantro
1 tbsp Turmeric powder
1 tbsp Cumin Powder
1 tsp Asafoetida Powder
1/4 cup Vegetable Oil or butter
Salt to taste


Bombay tomato omlette, Vegan omlette, Veggie Omlette, tomato recipe, tomato omlette recipe, snacks, weight loss tomato diet, indian recipe, indian tava recipe, healthy recipe, Healthy indian recipe, low sugar recipe, low calorie recipe

Method:
1) Sift Rice Flour and chickpea flour together. Add water and make medium thick paste. Remove all the lumps.
2) Then add Turmeric Powder, asafoetida powder, cumin powder, chopped tomatoes, chopped onion, chopped chilies and garlic paste, chopped cilantro and salt to taste. Mix all very well.
3) Heat the pan and put the heat on medium. Grease the pan surface with oil.
4) Pour a spoonful batter in the pan. Spread with the spoon or with clean wet hand and make round medium thick omelette. Pour 1 tbsp oil around the edges. Cover the pan with lead and let it cook. 5) Once the one side is done. Flip the omelette to other side and let the other side cook.
Serve hot with green chutney or tomato ketchup with slice bread.

This is anytime food, served in restaurants for breakfast as well as snacks. I have seen great variations in the recipe from thin crispy version (south India) to thicker, all Besan version of Mumbai. This recipe is very near to what you get in typical Mumbai Udipi restaurants.

Labels:

Mumbai Food, Bombay tomato omlette, Vegan omlette, Veggie Omlette

Wednesday, March 5, 2008

Robert Rowen - Photography

Mac Operator/Pre-Press Operator/Graphic Designer Job

Mac Operator/Pre-Press Operator/Graphic Designer.....Required to join our origination department in Rotherham South
Yorkshire. Must have detailed knowledge of all the latest major
software packages including Quark 7, Photoshop CS3, Illustrator CS3,
Indesign CS3 & Freehand 8. Ability to work as part of a team and
individually. Printing background preferred with Graphic Design, Web
Design & Branding Skills a bonus.

We offer a top quality, tight deadline service and are looking for someone who meets our high standards.

For more information and application details view our studio, printing and pre-press job openings.

Technorati Tags: , , , , , ,

Tuesday, March 4, 2008

भटुरे - Bhature

Bhature (English version)

छोल्यांबरोबर भटुरे खुप छान लागतात. पुढे भटुर्यांची कृती दिलेली आहे. त्याबरोबरच छोल्यांच्या कृतीची हि लिंक.


bhature recipe, chole bhature recipe, bhatura recipe, punjabi bhature, punjabi chole bhature recipe, mouthwatering recipe
साहित्य:
१ वाटी दही
२ वाटी मैदा
चवीपुरते मीठ
तळण्यासाठी तेल

कृती:
१) दही आणि मीठ एकत्र करून घोटावे. त्यात मैदा घालून पिठ भिजवावे. दही आणि मीठ एकत्र केल्याने दह्याला किंचित पाणी सुटते त्यामुळे १-२ चमचे मैदा अधिक लागू शकतो. थोडे तेल घालावे. पिठ मळून घ्यावे. पिठ ४-५ तास झाकून ठेवून द्यावे.
२) ४-५ तासांनंतर परत एकदा पिठ मळून घ्यावे. त्याचे मध्यम आकाराचे गोळे करावे (२ ते अडीच इंच आकाराचे). तेल तापत ठेवावे. पिठाच्या फुलक्याच्या आकाराच्या पुर्या लाटाव्यात. खुप पातळ लाटू नये.
३) हे भटूरे तेलात मध्यम आचेवर तळून घ्यावे. छोल्यांबरोबर गरमागरम सर्व्ह करावे.

Labels:
Bhature, Chole Bhature recipe, Chhole recipe, bhatura recipe, Punjabi Food, Punjabi Bhature, North Indian Recipe

Bhature

Bhature in Marathi

Servings: 8 to 10 medium Bhaturas
Ingredients:
1 cup sour Yogurt
2 cups Maida (Highly refined wheat flour,white in colour or All purpose flour)
salt to taste
Oil For deep Frying


bhature recipe, chole bhature recipe, bhatura recipe, punjabi bhature, punjabi chole bhature recipe, mouthwatering recipe
Method:
1) In a mixing bowl take yogurt and salt. Whisk both for few minutes. Then add maida in it. add 2-3 tbsp oil and make medium soft dough. Cover the dough with lid for 4-5 hours.
2) After 4-5 hours knead the dough again. Make 1 and half inch diameter round balls. Heat oil in a fryer or Indian style Kadhai.. Now roll the dough balls in round shape bhatura (bigger size than puri). Rolled bhaturas should not be too thick or thin.
3) Deep fry these bhaturas on medium heat until you see nice golden color and puffed surface
4)Serve hot with spicy Chhole.
5) Good Bhaturas are puffed with both sides turned golden brown.

labels:
Bhaura, Indian Bread, Fried Bread Recipe, Maida

Gaelle Bassis online Portfolio

Monday, March 3, 2008

साबुदाणा चिवडा - Sabudana Chiwada

Sabudana Chiwada (English Version)


chiwada recipe, sabudana recipe, sago recipe, vegetarian recipe, sabudana chiwada recipe, shabudana recipe, chiwda recipe, maharashtrian chiwda recipe

साहित्य:
१ वाटी नायलॉन साबुदाणा
पाउण वाटी शेंगदाणे

पाव वाटी सुके खोबरे (ऑप्शनल)
तळण्यासाठी तेल
१ लहान चमचा जिरेपूड
लाल तिखट
चवीपुरते मीठ
चवीपुरती साखर

कृती:
१) सर्वप्रथम साबुदाणे तळून घ्यावेत. एका पेपर टॉवेलवर काढून मग एखाद्या पसरट भांड्यात काढावे.
२) नंतर शेंगदाणे आणि सुक्या खोबर्याचे पातळ काप तळून घ्यावे. दोन्ही पेपर टॉवेलवर काढून अधिकचे तेल काढून टाकावे.
३) तळलेल्या साबुदाण्याला चवीपुरते मीठ, साखर, लाल तिखट, जिरेपूड लावून घ्यावे. त्यात तळलेले शेंगदाणे, खोबर्याचे काप घालावे. सर्व निट मिक्स करावे.

टीप:
१) लाल तिखटाऐवजी जर हिरवी मिरची घालायची असेल तर २-३ मिरच्या तळून घ्याव्यात व त्या चुरून घालाव्यात.


Labels:
Sabudana chiwada, Sabudana Chiwda, Chiwda recipe, Upvaas recipe

Sabudana Chiwada

Sabudana Chiwada in Marathi

Spicy 'Chiwada' to fast on.


Ingredients:
3/4 cup Nylon Sabudana (This sago is different than the sagsabudana chiwada, sago chiwada, fasting food, upavas chiwada, upvaas foodo we use for sabudana khichadi)
1/2 cup peanuts
1/4 cup Dry Coconut pieces
Oil for deep frying
1 tsp cumin powder
red chili powder to taste
salt to taste
sugar to taste

chiwada recipe, sabudana recipe, sago recipe, vegetarian recipe, sabudana chiwada recipe, shabudana recipe, chiwda recipe, maharashtrian chiwda recipeMethod:
1) First of all deep fry Nylon sago. Put fried sago on a paper towel to remove excessive oil. Put sago in mixing bowl.
2) Deep fry peanuts and dry coconut pieces. Put on paper towel to remove excessive oil. Add fried peanuts and coconut pieces to the same Bowl. Mix peanuts, coconut pieces and fried sago well.
3) sprinkle salt, red chili powder, cumin powder and sugar. Mix all together well.

Note:
1) If you want to add green chilies then first deep fry chilies, crumble them and mix well.

Labels:
Indian fasting, sabudana recipes, chiwada recipes, food to fast on, vrat ka khana, vrat food, fasting food

Wray McCann Portfolio