Thursday, February 25, 2010

Tofu Basil Fried Rice

Tofu basil Fried Rice in Marathi

Time: 35 minutes
Serves: 2 to 3 persons

fried rice recipe, basil fried Rice, tofu fried rice, thai basil fried riceIngredients:
1 cup Jasmine Rice
3 tbsp Oil
3 to 4 Garlic cloves
2 Green chilies
1 tsp Soy sauce
1 tsp Tamarind Pulp
1 tsp Sugar
1/4 cup Bell pepper (sliced lengthwise)
1/4 cup Onion (sliced lengthwise)
1/2 to 3/4 cup Tofu (1 inch pieces)
3/4 cup Basil leaves
1 small Carrot (small cubes)
Salt to taste

Directions:
1) Wash Jasmine rice and drain the water. Bring 1 and 1/2 cups of water to boil. Add a dash of salt. Once water starts boiling, turn the heat to medium low and add washed rice. Cover and cook.
2) Squeeze the tofu slightly. Shallow fry over medium heat until light brown.
3) Crush garlic and green chilies together and make a coarse paste. Heat oil in a wok. Add crushed chili and saute for few seconds. Add carrot cubes and stir for around 30 seconds.
4) After 30 seconds, add bell pepper and Onion. Saute for only 10 seconds as we want onion and bell pepper nice and crisp. Add cooked rice, tamarind juice, sugar, soy sauce and little salt (if required). Mix nicely so that all the ingredients mingle together.
5) Once rice is mixed nicely, add basil leaves and shallow-fried tofu. Mix gently for few seconds and serve.

Tips:
1) We are adding tofu at the end to prevent it from crumbling.
2) Do not heat the rice for longer after adding basil leaves as they will become mushy.
3) To give a different flavor I have added tamarind juice. However, you can add half a teaspoon of white vinegar instead.
4) In Thai fried rice, fish sauce is used to give little tangy-sour taste. Non-vegetarian people can use fish-sauce instead of tamarind juice or vinegar.

टोफू फ्राईड राईस - Tofu Fried Rice

Tofu Fried Rice in English

२ ते ३ जणांसाठी
वेळ: ३५ मिनिटे

fried rice recipe, basil fried Rice, tofu fried rice, thai basil fried riceसाहित्य:
१ कप जस्मिन राईस
३ टेस्पून तेल
३ ते ४ मोठ्या लसूण पाकळ्या
२ हिरव्या मिरच्या
१ टिस्पून सोयासॉस
१ टिस्पून चिंचेचा कोळ
१ टिस्पून साखर
१/४ कप भोपळी मिरची (उभी चिरलेली)
१/४ कप कांदा (पातळ उभा चिरलेला)
१/२ ते ३/४ कप टोफू (१ इंच चौकोनी तुकडे)
३/४ कप बेसिलची पाने
१ लहान गाजर (चौकोनी तुकडे)
१/४ कप मटार (ऐच्छिक)
चवीपुरते मिठ

कृती:
१) जस्मिन राईस धुवून घ्यावा. दिड ते दोन कप पाणी गरम करावे त्यात थोडे मिठ घालावे. पाणी उकळले कि त्यात धुतलेला जस्मिन राईस घालून गॅस मध्यम करावा. वर झाकण ठेवून भात मोकळा शिजवून घ्यावा.
२) टोफूचे तुकडे कमी तेलावर शालोफ्राय करून घ्यावेत.
३) लसूण पाकळ्या आणि हिरव्या मिरच्या एकत्र वाटून घ्याव्यात. तेल गरम करून त्यात लसूण मिरचीचे वाटण घालून परतावे नंतर गाजराचे तुकडे घालून ३० सेकंद परतावे.
४) त्यात भोपळी मिरची, कांदा घालून फक्त १० सेकंद परतावे. कांदा आणि भोपळी मिरचीचा करकरीतपणा तसाच राहिला पाहिजे. लगेच भात, चिंचेचा कोळ, साखर, सोयासॉस आणि लागल्यास मिठ घालावे आणि निट मिक्स करावे. घातलेले जिन्नस भाताला सारखे लागले पाहिजेत.
५) भात निट मिक्स केल्यावर बेसिलची पाने आणि शालोफ्राय केलेला टोफू घालून अलगद मिक्स करावे आणि लगेच सर्व्ह करावे.

टीप:
१) टोफू घातल्यावर हलक्या हातानेच मिक्स करावे नाहीतर टोफू मोडला जातो.
२) बेसिलची पाने घातली खुप जास्तवेळ मिक्स करू नये त्यामुळे उष्णतेने ती कोमेजतात.
३) जरा वेगळी चव देण्यासाठी मी यात चिंचेचा कोळ घातला आहे, पण आपल्या आवडीप्रमाणे चिंचेच्या कोळाऐवजी अर्धा टिस्पून विनेगरही घालू शकतो. थाई फ्राईड राईसमध्ये खरंतर फिशसॉस वापरतात. फिशसॉसला थोडी आंबटसर चव असते. नॉनवेज लोकांनी चिंच, विनेगर ऐवजी फिशसॉस वापरला तरीही हरकत नाही.
४) जस्मिन राईस नेहमीच्या भातापेक्षा जड असतो आणि पटकन पोटही भरते त्यामुळे त्या अंदाजाने भात शिजवावा.

Labels:
Tofu Fried Rice, Basil Fried Rice, Vegetarian Fried Rice

Tuesday, February 23, 2010

Farasbi Koshimbir

French beans Koshimbir in Marathi

Time: 15 to 20 minutes
Yield: 1 cup

Farasbi Koshimbir, french beans raita, maharashtrian koshimbir recipe, healthy koshimbir recipe, raita recipes, Indian Raita reipeIngredients:
1 cup round slices of French beans (thin slices)
1 green chili, finely chopped
1/2 to 1 tsp lemon juice
2 tbsp Peanuts powder
2 tbsp fresh coconut, scraped
2 tbsp Cilantro, finely chopped
Salt to taste
Sugar to taste (approx 1/2 tsp)

Method:
1) Pressure cook sliced green beans upto 1 whistle (Tip 1)
2) Crush green chili and little salt together.
3) Take the cooked green beans in a bowl. Add crushed green chili, lemon juice, peanuts powder, fresh coconut, cilantro, sugar and little more salt. Mix gently with a spoon.
Serve as side dish in your meal.

Tips:
1) While pressure cooking the beans, add around 2 cups water at the bottom of the pressure cooker. Put the chopped green beans in the pressure cooker steel container and do not add water in this container. This will only steam cook the beans.
2) French beans salad taste good without adding oil tempering. However, you can add it according to your preference. To make the tempering, heat 1 tsp oil, add 2 pinches of cumin seeds, and a pinch of asafoetida. Pour it over Salad and mix nicely.
3) Add some Yogurt to give a different flavor.

फरसबी कोशिंबीर - Farasbi Koshimbir

Farasbichi Koshimbir in English

वाढणी: २ जणांसाठी
वेळ: १३ ते २० मिनीटे

Farasbi Koshimbir, french beans raita, maharashtrian koshimbir recipe, healthy koshimbir recipe, raita recipes, Indian Raita reipeसाहित्य:
१ कप पातळ चिरलेली फरसबी (गोल चकत्या)
१ हिरवी मिरची
१/२ ते १ टिस्पून लिंबाचा रस
२ टेस्पून दाण्याचा कूट
२ टेस्पून ताजा खोवलेला नारळ
२ टेस्पून कोथिंबीर, बारीक चिरलेली
चवीपुरते मिठ
चवीपुरती साखर (साधारण १/२ टिस्पून)

कृती:
१) पातळ चिरलेली फरसबी कूकरमध्ये पाणी न घालता वाफवून घ्यावी. (टीप १)
२) मिरची बारीक चिरून त्यात चिमटीभर मिठ घालावे आणि मिरची व्य्वस्थित चुरडून घ्यावी.
३) वाफवलेली फरसबी एका वाडग्यात घ्यावी त्यात चुरडलेली मिरची, दाण्याचा कूट, नारळ, कोथिंबीर, मिठ, साखर घालून मिक्स करावे. चव पाहून कमी असलेला जिन्नस आवडीप्रमाणे घालावा.
जेवणात हि कोशिंबीर तोंडीलावणी म्हणून छान लागते.

टीप:
१) 'फरसबी पाणी न घालता शिजवावी' म्हणजे कूकरच्या तळाशी १ भांडे पाणी घालावे. तळाशी कूकरची जाळी असेल तर ती ठेवावी. कूकरच्या आतील डब्यात चिरलेली फरसबी ठेवावी व या डब्यात पाणी घालू नये. कूकर लावून साधारण १ ते २ शिट्ट्यांवर फरसबी शिजू द्यावी.
२) फोडणी न घालता ही कोशिंबीर छानच लागते, पण जर तुम्हाला जिर्‍याची फोडणी घालायची असेल तर, कढल्यात तूप गरम करून त्यात जिरे आणि हिंग घालून हि फोडणी तयार कोशिंबीरीत घालावी. आणि चमच्याने छान मिक्स करावे.
३) आवडत असल्यास थोडे दही घातले तरी छान चव येते. दही घातल्यास किंचीत मिरचीचे प्रमाण वाढवावे.

Labels:
Farasbi koshimbir, Maharashtrian Koshimbir recipes, Raita recipes

Thursday, February 18, 2010

Mushrooms in Manchurian Sauce

Mushroom curry in Marathi

Time: 30 Minutes
Serves: 3 persons

indian chinese, mushroom curryIngredients:
For Mushroom Curry
12 no. Button mushrooms, sliced
2 tsp oil
1 Spring Onion, finely chopped (Reserve some greens for garnishing)
3 Garlic cloves, crushed
2 tsp Ginger paste
1 small green chili, slit
1 tsp Soy sauce (I used Ching's chili soy sauce)
1/4 tsp vinegar (if you want more sour taste add 1/4 tsp more)
1 and 1/2 cups Water or vegetable stock
2 tbsp corn starch or corn flour
Salt to taste
For Rice
1 cup Long grain rice (Basmati)
1/2 tsp Salt
2 allspice balls

Method:
Rice:
1) Wash rice under running water. Drain the water and keep the rice aside for 15 minutes.
2) In a cooking pot. heat 2 cups of water, add all spice balls and salt. Stir nicely.
3) Once water starts boiling, add washed rice and let it cook till rice is fluffy.
Mushroom curry
1) Heat oil in a nonstick pan. Saute ginger paste, green chili and garlic. Saute white part of spring onion for few second. Add soy sauce and 1 cup vegetable stock.
2) In a small bowl, mix 1 tbsp corn starch into 1/2 cup vegetable stock. Mix well and remove any lumps. Once the the vegetable stock starts boling, add this mixture to it and let it cook over medium heat. If you want to make the sauce more thick, add 1 tbsp corn starch to 1/4 cup water and add it to the sauce.
3) Add mushrooms and very little salt. Also add vinegar and let it cook for one or two minutes.

Fill a bowl with steamy rice and pour mushroom curry over it. Garnish with Green onions and serve hot.

मंचुरीयन मश्रुम करी - Mushroom Curry

Mushroom Curry in English

३ जणांसाठी
वेळ: ३० मिनीटे

indian chinese, mushroom curryसाहित्य:
मश्रुम करीसाठी:
१२ बटन मश्रुम, उभे मध्यम काप
२ टिस्पून तेल
१ पाती कांदा, बारीक चिरून (थोडा हिरवा भाग सजावटीसाठी)
३ लसूण पाकळ्या, ठेचलेले
२ टिस्पून आलेपेस्ट
१ लहान हिरवी मिरची, उभी चिरून
१ टिस्पून सोया सॉस (मी ching's chilli sauce' वापरला होता)
१/४ टिस्पून विनिगर
दिड कप पाणी किंवा वेजिटेबल स्टॉक
२ टेस्पून कॉर्न स्टार्च किंवा कॉर्न फ्लोर
चवीपुरते मिठ
भातासाठी:
१ कप तांदूळ
१/२ टिस्पून मिठ
२ ऑलस्पाइस बॉल्स

कृती:
१) तांदूळ धुवून घ्यावे आणि १५ मिनीटे निथळत ठेवावे. २ कप पाणी गरम करून त्यात मिठ आणि फ्लेवरसाठी ऑलस्पाइस बॉल्स घालावेत. पाणी उकळले कि त्यात तांदूळ घालून मोकळा भात शिजवून घ्यावा.
२) पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात आले पेस्ट, हिरवी मिरची आणि लसूण घालून परतावे. पाती कांद्याचा पांढरा भाग घालून काही सेकंद परतावे. नंतर सोया सॉस आणि वेजिटेबल स्टॉकमधील १ कप स्टॉक घालून उकळी येऊ द्यावी.
३) वेजिटेबल स्टॉकला उकळी येईस्तोवर एका बोलमध्ये उरलेला १/२ कप स्टॉक आणि कॉर्न स्टार्च घालून मिक्स करावे. वेजिटेबल स्टॉकला उकळी आली कि त्यात हे मिश्रण घालून मध्यम आचेवर गरम होवू द्यावे. जर तुम्हाला हा सॉस घट्ट करायचा असेल तर २ टेस्पून पाण्यात १ टिस्पून कॉर्न स्टार्च घालून हे मिश्रण गरम सॉसमध्ये घालून थोडावेळ उकळी येऊ द्यावी.
४) या करीमध्ये मश्रुम आणि किंचीत मिठ घालावे. विनीगर घालून १ ते २ मिनीटं शिजू द्यावे.
एका बोलमध्ये गरम भात घालावा त्यावर तयार मश्रुम करी घालावी. पातीकांद्याने सजवून सर्व्ह करावे.

Labels:
Mushroom Curry, Indian Chinese Mushroom Curry

Tuesday, February 16, 2010

Urad dal Dangar

Urad Dal Dangar in Marathi

Ingredients:
1 1/2 cup Urad dal (with peels on)
1 tbsp Cumin Seeds
1/2 tbsp Asafoetida
5 to 6 dry red Chilies
1/2 tbsp oil

Method:
1) Dry roast Urad over medium low heat till you sense nice aroma. Stir continuously. It should take about 10 to 15 minutes. Then transfer roasted Urad to a bowl.
2) Heat 1/2 tsp oil in a pan and roast red chilies over medium low heat for 2 minutes. Do not roast over high heat, it will burn the chilies. Remove seeds if you want the powder less spicy.
2) Mix roasted Urad Dal, cumin, asafoetida, and roasted red chilies together and grind to fine powder. Dangar is ready.
Let it cool down and then store it in a airtight container.

Mix 1 tbsp Dangar, 3 tbsp finely chopped onion or 2 cloves of crushed garlic, some yogurt and salt. Serve this mixture an accompaniment with the meal.

उडदाचे डांगर - Urad Dangar

Urad Dal Dangar (Powder) in English

कोकणात हे डांगर तोंडीलावणी म्हणून वापरतात.

साहित्य:
दिड कप उडीद डाळ (शक्यतो सालासकट)
१ टेस्पून जिरे
१/२ टेस्पून हिंग
५-६ लाल सुक्या मिरच्या
१/२ टेस्पून तेल

कृती:
१) उडीद डाळ खमंग भाजून घ्यावी. लाल मिरच्यांचे तुकडे १/२ चमचा तेलावर भाजून घ्यावे. जर बिया नको असतील तर त्यातील बिया काढून टाकाव्यात.
२) भाजलेली उडीदडाळ, १ टेस्पून जिरे, १/२ टेस्पून हिंग आणि भाजलेल्या लाल मिरच्या एकत्र करून बारीक दळून आणावे.

१ चमचा डांगरात दही, कांदा किंवा लसूण आणि मिठ घालून तोंडीलावणी म्हणून खायला छान लागते.

Thursday, February 11, 2010

Dosa Podi Recipe

Dosa Podi in Marathi

Yield: 1/2 cup
Time: 20 minutes

dosa podi, milaga dosi, dosa milagai podi, dosa powder, mysore masala podi, south indian podi, idli, dosa, uthapam

Related Recipes:
Masala Dosa
Udipi Sambar

Ingredients:
1/4 cup urad dal
1/4 cup chana dal
7-8 Dry red chilies
6-7 Curry leaves
1 tsp oil
salt to taste

Method:
1) Roast chana dal and urad dal separately until lightly pink.
2) Heat 1 tsp oil in the pan. Add red chilies and curry leaves. Roast slightly.
3) Grind chana dal, urad dal, red chilies, curry leaves and salt together to a powder. Keep very little coarse for crunchy texture.
Sprinkle over Dosa to make it flavorful.

Tips:
If you want the podi little more spicy, mix 1 tsp red chili powder to it.

डोसा पोडी - Dosa Podi

Dosa Podi in English

साधारण १/२ कप
वेळ: २० मिनीटे

dosa podi, milaga dosi, dosa milagai podi, dosa powder, mysore masala podi, south indian podi, idli, dosa, uthapam

संबंधित पाककृती:
मसाला डोसा
उडीपी सांबार
मूगाचा डोसा

साहित्य:
१/४ कप उडीद डाळ
१/४ कप चणा डाळ
७ ते ८ सुक्या लाल मिरच्या
६ ते ७ कढीपत्ता पाने
१ टिस्पून तेल
चवीपुरते मिठ

कृती:
१) चणाडाळ आणि उडीद डाळ वेगवेगळ्या भाजून घ्याव्या. गुलाबी रंग येईस्तोवर परतावे. खुप जास्त गडद भाजू नये.
२) १ टिस्पून तेल गरम करून त्यात लाल मिरच्या आणि कढीपत्ता घालून काही सेकंद परतावे.
३) चणाडाळ, उडीद डाळ, लाल मिरच्या कढीपत्ता आणि मिठ मिक्सरमध्ये बारीक करावे. एकदम पिठ करू नये अगदी किंचीत भरड ठेवावे. डाळीचा बारीक रवा डोशाबरोबर चांगला लागतो.
हि पूड डोशावर भुरभूरावी.

टीप:
१) जर तुम्हाला डोसा पूड अजून तिखट हवी असेल तर १ टीस्पून लाल तिखट घालून मिक्स करावे.

Labels:
Dosa Podi recipe, South Indian Podi recipe

Tuesday, February 9, 2010

Greek Salad

Greek Salad in Marathi

Time: 15 minutes
Yield : 1 bowl
greek salad dressing, greek salad recipe, healthy salad recipe, low calorie salad recipeIngredients:
2 Lettuce leaves, torn in bite-size pieces
1 small Tomato, cut into wedges
5 to 6 Cucumber slices
1 small red Radish (5 to 6 slices)
1 Scallion, sliced diagonally (1 inch pieces)
Red Onion, 5 to 6 julienne
Dressing
1 tbsp Olive oil
1 tsp Lemon Juice
Pinch of Dry oregano, crushed
1 small garlic clove, minced
Salt and pepper to taste

Method:
1) Mix all the ingredients given under dressing.
2) At the time of serving, put the cut vegetables (except lettuce) in the dressing. Mix gently.
3) Now, introduce torn lettuce to the vegetables. and toss gently. Do not mix for longer. It may make the vegetables mushy.
Serve immediately.

ग्रिक सलाड - Greek Salad

Greek Salad in English

वाढणी: १ मध्यम बाऊल
वेळ: १५ मिनीटे

greek salad, greek salad recipe, greek salad dressing
साहित्य:
२ लेटुयुसची पाने, हातानेच तोडून घ्यावी (१ ते २ इंचाचे तुकडे)
१ लहान टोमॅटो, उभे काप करून
काकडीच्या ५ ते ६ पातळ चकत्या (काकडी सोलून)
लाल मुळ्याच्या ५ ते ६ पातळ चकत्या
१ पाती कांदा, १ इंचाचे तिरपे काप
लाल कांद्याची १ पातळ चकती, मोकळी करून
ड्रेसिंग:
१ टेस्पून ऑलिव ऑईल
१ टिस्पून लिंबाचा रस
चिमूटभर ड्राय ओरेगानो
१ लहान लसूण पाकळी, एकदम बारीक किसून
चवीनुसार मिठ आणि मिरपूड

कृती:
१) एक मोठे भांडे (मिक्सिंग बोल) घ्यावे. ड्रेसिंगच्या खाली दिलेले जिन्नस या भांड्यात एकत्र करावे. नीट मिक्स करावे.
२) सर्व्ह करायच्या वेळी लेटुयुसच्या पानाव्यतिरीक्त इतर भाज्या (कांदा, टोमॅटो, काकडी, मुळा, पाती कांदा) तयार ड्रेसिंगमध्ये अलगद हातांनी घोळवाव्या.
३) या घोळवलेल्या भाज्यांमध्ये लेट्युसची तोडलेली पाने घालावीत आणि हलकेच टॉस करा. खुप जास्तवेळ मिक्स करू नकात यामुळे भाज्यांचा, खासकरून लेट्युसचा करकरीतपणा जाऊन भाज्या कोमेजतात.
सलाड तयार झाले कि लगेच सर्व्ह करावे.

Labels:
Greek Salad, Greek Salad Dressing, Lettuce salad, Vegetable greek salad

Thursday, February 4, 2010

chakolya

chakolya in Marathi

Serves 3 persons
Time: 20 minutes

varanfal, chakolya, dalchaktya, dalfal, Maharashtrian healthy snack, one bowl mealIngredients:
For Chakolya:
1/2 to 3/4 cup Wheat flour
1/2 tsp salt
1 tsp oil
For Dal (Amti)
1/2 cup Toor dal
Tempering: 1 tsp ghee, 1/8 tsp mustard seeds, 1/4 tsp cumin seeds, pinch of asafoetida, 1/4 tsp turmeric powder, 1/4 tsp red chili powder
1 green chili
4 to 5 curry leaves
2 tbsp cilantro, finely chopped
2 Kokum
1 tbsp jaggery (optional)
2 tbsp fresh grated coconut
1 tsp goda masala (Maharashtrian Masala)
Pure ghee
Salt to taste

Method:
1) Pressure cook toor dal until soft and tender. Then whisk it nicely with the egg beater.
2) Mix together wheat flour, salt and 1 tsp oil. Add water and knead to a medium consistency dough.
3) Heat a deep pan. Add Ghee. Temper with mustard seeds, cumin seeds, asafoetida, turmeric powder, red chili powder, green chili and curry leaves. Also add cilantro to the tempering and saute. Add whisked dal and some water to adjust the consistency. Make little thin consistency because we are going to add the dough pieces into the amti which will thicken the amti.
4) Add goda masala, salt, kokum and jaggery. Let he Amti boil over medium heat. While its boiling, divide the dough into 3 equal portions, roll the each dough ball, cut it into 1 inch pieces. Add it to boiling amti and let it cook for 5 to 7 minutes.
Serve into a serving plate and put a dollop of ghee on the top of it. Garnish with Cilantro.

Tips:
1) While kneading the dough for chakolya, add little carom seeds (ajwain), red chili powder and turmeric for flavor.
2) You can use tamarind pulp instead of kokum for sour taste.

चकोल्या - Chakolya

Chakolya in English

३ जणांसाठी
वेळ: २० मिनीटे

varanfal, chakolya, dalchaktya, dalfal, Maharashtrian healthy snack, one bowl meal
साहित्य:
चकोल्यांसाठी
१/२ ते ३/४ कप गव्हाचे पिठ
१/२ टिस्पून मिठ
१ टिस्पून तेल
आमटीसाठी
१/२ कप तूर डाळ
फोडणीसाठी: १ टिस्पून तूप, १/८ टिस्पून मोहोरी, १/४ टिस्पून जिरे, चिमूटभर हिंग, १/४ टिस्पून हळद, १/४ टिस्पून लाल तिखट
१ हिरवी मिरची
४ ते ५ कढीपत्ता पाने
२ टेस्पून कोथिंबीर, बारीक चिरून
२ आमसुलं
१ टेस्पून गूळ (ऐच्छिक)
१ टिस्पून गोडा मसाला
२ टेस्पून ताजा खोवलेला नारळ
साजूक तूप
चवीपुरते मिठ

कृती:
१) तूरडाळ कूकरमध्ये मऊसर शिजवून घ्यावी. नंतर डाळ घोटून घ्यावी.
२) गव्हाचे पिठ, मिठ आणि १ टिस्पून तेल घालून पोळीसाठी मळतो तशी कणिक मळून घ्यावी.
३) कढईत १ टिस्पून तूप गरम करून त्यात मोहोरी, जिरे, हिंग, हळद, लाल तिखट, मिरची आणि कढीपत्ता पाने घालून फोडणी करावी. कोथिंबीरही फोडणीत घालून परतावी. घोटलेली डाळ फोडणीस घालावी. १/२ ते ३/४ कप पाणी घालून डाळ थोडी पातळ करावी.
४) गोडा मसाला, मीठ, आमसुलं, नारळ आणि गूळ घालून मध्यम आचेवर आमटीला उकळी येऊ द्यावी. उकळी येत असताना कणकेची पोळी लाटावी. कातणाने किंवा सुरीने मध्यम आकाराचे शंकरपाळे करून उकळत्या आमटीत घालावे. ५ मिनीटे उकळी काढून चकोल्या शिजू द्याव्यात.
चकोल्या ताटात वाढून त्यावर साजूक तूप घालून गरमागरम सर्व्ह करावे.

टीप:
१) चकोल्यांची कणिक मळताना थोडा ओवा, लाल तिखट, हळद घातली तरी चांगली चव येते.
२) आंबटपणासाठी आमसुलाऐवजी चिंचेचा कोळ घातला तरी चालेल.

Labels:
varanfal, chakolya, dalchaktya, dalfal